Menu
BAŞVUR

The past year has seen the fashion world transform, innovating and disrupting to produce content that deviated from the traditional ideologies of fashion.

To equip students with the necessary tools to adapt to these new circumstances, IFA Paris has modified its’ MBA Fashion Management program using the ingredients that make IFA Paris shine:

Starting in the fall of 2021, the MBA Fashion Management will consist of a core program and students can opt to specialise in one of three specializations: Apparel, Luxury or Media.

The MBA Fashion Management - Apparel Major gives students the opportunity to acquire the skills necessary to become the future's thought-leaders. Understanding and anticipating changes in society are at the centre of the Apparel major's pedagogical strategy.

The MBA Fashion Management - Media Major allows candidates to support the idea of accurate representation. With a mix of experimental and creative modules, students produce visual and artistic artefacts that look at fashion through an anthropological lens.

And the MBA Fashion Management - Luxury Major ensures students reach a high level of agility and flexibility to help navigate the luxury industry to new heights.

This completely revamped MBA also encompasses a mandatory internship during the second year. As a further proof of IFA Paris’ constant will to adapt, the MBA Fashion Management will also be available for online distance learning at IFA Paris - Learn Online.

At IFA Paris, we continuously monitor the evolutions taking place in the fashion industry, and always ensure we match our programs to give our students the tools, skills, and knowledge to excel in any situation they may encounter in their professional careers.

In 2021, the Covid-19 pandemic will accelerate industry trends, with shopping shifting to digital channels and consumers continuing to champion fairness and social justice.

While the Covid crisis has had a devastating impact on businesses , it may also have accelerated responses that can lead to positive outcomes.

Indeed, many fashion companies have taken time during the crisis to reshape their business models and sharpen their customer propositions.

As the world recovers from the COVID-19 pandemic, the defining themes in the business of fashion will include shifting consumer behaviors (in relation to digital channels, social-justice concerns) the need to build more efficient, simple, and demand-focused operating models.

Living with the virus

The virus has brought the greatest destruction to society in the lives of millions of people and in the global economy and trade, in all sectors from health to fashion since the Second World War. It is another fact that its effects will be seen more in 2021.

In order to overcome this destruction in 2020, social psychology turned towards more consumption in certain areas, but the cushion of capital has run short in the new year,so  now everyone will be following a more strict and conscious economic policy this year.

For this very reason, in order to manage the ongoing uncertainty with the pandemic and to stay on the stage in 2021, the fashion industry has to adapt flexibility in brand images, clothing trends, management styles, and improve their ability to make quick decisions for innovation.

Less is more

Covid-19 highlighted that more products do not necessarily yield more profits. Fashion companies must reduce take a sustainable and demand focused approach for both new products and in-season replenishment.

We will have the opportunity to observe how analytical fashion businesses will be in the face of all these predictions and the changes expected from the industry and how successfully they will meet the new year.

It is much easier this year to see whether the change has taken shape or not. The fashion industry are no longer the main subject of this change but their consumers. Now the fashion world will need to follow consumer behaviour and the better adapting and following brands remain on the glorious stage.

Geçtiğimiz yıl, moda dünyasının geleneksel moda ideolojilerinden farklı olarak çerikler üretmek için dönüştüğünü ve yenilendiğini görmüş oldu.

Öğrencileri bu yeni koşullara uyum sağlamaları için gerekli araçlarla donatmak üzere IFA Paris, okulumuzu farklı kılan bileşenleri kullanarak MBA Moda Yönetimi programını yeniledi:

  • Fransız moda mirası
  • Uluslararası öğrenci profili
  • En son teknolojilerde uzmanlık
  • Sürdürelebilir uygulamalar

 

2021 sonbaharından başlayarak, yenilenen MBA Moda Yönetimi temel bir programdan oluşacak ve öğrenciler üç uzmanlık alanından birinde uzmanlaşmayı seçebilecekler: Moda İşletmeciliği, Lüks Marka Yönetimi veya Moda Medyası.

Moda Yönetimi MBA Programı – Moda İşletmeciliği, öğrencilere, geleceğin düşünce liderleri olmak için gerekli becerileri aktarır. Toplumdaki değişiklikleri anlamak ve tahmin etmek, Moda İşletmeciliği bölümünün pedagojik stratejisinin merkezinde yer alır.

Moda Yönetimi MBA Programı- Moda Medyası, öğrencilerin medyada her kesimin doğru temsil edilmesi fikrini desteklemelerini aşılar. Öğrenciler, deneysel ve yaratıcı modüllerin bir karışımıyla modaya antropolojik bir mercekten bakan görsel ve sanatsal eserler üretirler.

Moda Yönetimi MBA Programı- Lüks Marka Yönetimi ise öğrencilerin lüks endüstrisini yeni zirvelere taşımalarına yardımcı olmak için yüksek bir çeviklik ve esneklik seviyesine ulaşmalarını sağlar.

Yenilenen MBA programı, ikinci yıl boyunca zorunlu bir stajı da kapsar. IFA Paris'in sürekli uyum sağlama isteğinin bir başka kanıtı olarak, MBA Moda Yönetimi, IFA Paris - Learn Online'da çevrimiçi uzaktan eğitim eğitim olarak da mevcuttur.

IFA Paris'te, moda endüstrisinde meydana gelen gelişmeleri sürekli olarak izliyoruz ve öğrencilerimize profesyonel kariyerlerinde karşılaşabilecekleri her durumda mükemmelleşecek araçları, becerileri ve bilgileri sağlamak için programlarımızı her zaman eşleştirdiğimizden emin oluyoruz.

2021 yılında da pandemi endüstri trendlerini belirleyici olacak. Alışveriş daha da fazla dijital kanallardan gerçekleşecek ve tüketiciler marka seçimlerinde eşitlik ve sosyal adalet kavramlarına bu yıl da her zamankinden daha fazla önem vermeye devam edecekler.

Covid tüm sektörlerde büyük yıkım yaratsa da olumlu sonuçlar doğurabilecek aksiyonların alınmasında da itici bir güç haline dönüştü.

Çoğu moda markası pandemi sürecinde işletme modellerini yeniden şekillendirmenin ve tüketiciye yönelik planlamalarını güçlendirmenin önemini farkına varıp harekete geçti.

2021 yılının moda endüstrisinin ajandasında covid sonrası iyileşme için ise anahtar tema, bilinçlenen tüketicinin diijital kanallara yönlenmesine, sosyal ve ekonomik adalete dayalı tercihlerde bulunmasına yönelik piyasada gerekli olan verimli, basit ve toplumsal farkındalığı yüksek yeni iş modelleri ve pazarlama stratejileri yaratmak olacak gibi görünüyor.


Virüsle Yaşamak

Virüs, II. Dünya Savaşın’dan bu yana milyonlarca insanın yaşamında, global ekonomi ve ticarette, sağlıktan modaya tüm sektörlerde topluma en büyük yıkımı getirdi. 2021 yılında etkilerinin daha fazla görüleceği de başka bir gerçek.

Toplumsal psikoloji 2020’de bu yıkımın üstesinden gelebilmek için belli alanlarda daha fazla tüketime yönelmişti fakat kenardaki kaynaklar yeni yılda tükendi, artık herkes bu yıl daha sıkı ve bilinçli bir politika izliyor olacak.

Tam bu sebepten de pandemiyle beraber süregelen bilinmezliği yönetebilmek ve 2021’de sahnede kalabilmek için moda endüstrisi marka imajlarında, giyim trendlerinde, yönetim şekillerinde esnekliği adapte etmek ve inovasyon adına hızlı karar alma becerierini geliştirmek zorundalar.

Az ama Öz

Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, daha fazla ürünün daha fazla kar getirmediği. Endüstri artık daha çok talep bazlı, sürdürelebilirlik politikası güden, sade ve kaliteli üretime yönelik yaklaşımlar getirmek zorunda.

Tüm bu öngörüler ve sektörden beklenen değişimler karşısında moda işletmeleri ne kadar çözümsel olacak ve yeni yılı ne kadar başarıyla karşılayacaklar yıl boyunca gözlemleme fırsatımız olacak.

Değişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilmek bu sene çok daha kolay. Çünkü artık bu değişimin ana öznesi endüstri değil, tüketicilerin kendisi. Artık moda endüstrisi tüketiciyi izleyecek, izleyen de sahnede kalmaya devam edecek.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram