Menu
BAŞVUR

IFA Paris İstanbul ve BAUSEM ortak iş birliği ile oluşturulan "Lüks Marka Oluşturma ve Moda" konulu webinar 25 Mayıs Salı günü gerçekleşti. ELLE Moda Dergisi Yazı İşleri Müdürü Suzan Yurdacan, Beymen Satın Alma Yöneticisi Tuğçe Kaya, Victoria's Secret Görsel Yöneticisi Damla Aktar ve Tasarımcı/ Influencer Tuvana Büyükçınar'ın konuk olduğu ve 190 kişinin katılımıyla gerçekleşen webinar moda ve lüks severler tarafından yoğun ilgi gördü.

IFA Paris İstanbul Kurucusu ve Yöneticisi, aynı zamanda IFA Paris Grup Yönetim Kurulu Üyesi olan Adile Cretallaz ile BAUSEM Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Çetin yapılan iş birliği hakkında aynı vizyon ile yol aldıklarını ve aynı global bakış açısıyla hareket etmelerinin her iki kurum için de çok kıymetli olduğunu belirttiler. Yapılan iş birliğinin katkılarıyla IFA Paris İstanbul'un Bahçeşehir Üniversitesi ve BAUSEM’in moda alanındaki gelişimine destek olacağına ve gerekli eğitimleri sunacağına, aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitesi’nin Türkiye’deki sayılı üniversitelerden biri olması, kaliteli eğitimi ve güçlü akademik kadrosuyla sağladığı vizyonu ile Türkiye’de ve uluslararası her alanda IFA Paris İstanbul'un sergilediği duruşu sağlamlaştıracağına inandıklarını dile getirdiler. Ortak eğitimlerden bahseden IFA Paris İstanbul Akademik Direktörü İpek Artuz ise endüstrinin moda alanındaki ihtiyaçlarına yön veren IFA Paris İstanbul’un Türkiye’de olmasının üretim ve yaratıcı endüstri açısından da önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nin teknolojiye olan bakış acısının IFA Paris İstanbul’un moda endüstrisindeki teknolojiye bakış açısıyla paralel olduğunu belirtti.

Konukların "Lüks Marka Oluşturma ve Moda" hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardığı webinarda ELLE Moda Dergisi Yazı İşleri Müdürü Suzan Yurdacan "Pandemiyle birlikte moda dünyası kendisini sorguladı. Buna bağlı olarak çok daha etik, bilinçli ve çok daha duyarlı üretim sunmak için çalışılıyor. Bizde dergimize bu konuları yansıtıyoruz, yani sadece moda ve trendleri işlemiyoruz. Lüks kavramı da yine pandemi dönemine bağlı olarak değişti. Lüks deyince en pahalı ve en zor ulaşılan akla gelirdi. Aslında duygu ve tecrübeyle de ilgili olduğunu anlamış olduk" dedi. Pandemiyle beraber dergicilikte yapmayı özledikleri şeylerden bahseden Yurdacan, "Yüzyüze röportaj yapmayı, maskesiz ve test olmadan yaptığımız çekimleri, ofiste ekran karşısında ekiple yorum yapmayı özledik ve en çok da ELLE etkinliklerini özledik. ” diyerek duygularını katılımcılarla paylaştı.

Lüks Marka Oluşturma konusunda kendi oluşturduğu Tuvanam ve diğer alt markaların oluşma   sürecinden bahseden Tuvana Büyükçınar ise "Çocukluğumdan beri yaratmayı ve çalışmayı çok sevdim. Benim bu noktaya gelmemde en yakın arkadaşım disiplin ve çok isteme duygusuydu. Türkiye’deki moda alanındaki tekdüzelikten yola çıkarak ülkeye yeni bir şeyler getirmek istedim ve A46’yı kurduk. Yurtdışında edindiğim tecrübelerden ve yaptığım satın almalardan edindiğim tecrübelerle bir koleksiyon nasıl yapılır ve hangi ülkeler hangi ürünleri talep ediyor gibi konularda çok fazla deneyim şansım oldu ve Türkiye’ye bir çok lüks markayı A46 ile getirmeye başladık. Fakat bu nedenle ülkemizde global anlamda işlere imza atan Vakko, Beymen gibi markaların ağına takıldık ve bu isimlerle marka savaşına girdik. Bunun sonucunda ilk koleksiyonumla 2005'te Paris moda haftasına katıldım ve moda serüvenim böylece başlamış oldu. Böylece ülkenin belki de en renkli mağazasını oluşturarak pazar payında ciddi bir yer sahibi olduk. Farklı vizyon ve farklı tasarım ile sürekli gözlem ve disiplin de bir araya gelince markalaşma konusunda pazarda yerinizi alıyorsunuz. Kalite ve özgün olmak çok önemli. Markalarım lüks marka adı altında yer alıyor. Kendinizi iyi hissettiğiniz her şey lükstür diyoruz. Kullandığımız iyi boya, lokasyon, servis kalitesi ve iyi ürün kullanmak gibi bir çok faktör bizi lükse taşıdı" diyerek markalaşma ve lüks marka olma serüvenini anlattı.

Türkiye için lükse ve markalaşma adına globalde ve lokalde geniş tecrübe kazandıran Beymen  markasının başarısının sırrını anlatan Beymen Satın Alma Yöneticisi Tuğçe Kaya “İşini çok fazla benimseyen ve sahip çıkan bir ekibe sahibiz. Aynı zamanda değişime çok hızlı tepki veren ve adapte olan bir markayız. Bu iki olgu birleşince başarı ortaya çıkıyor" dedi. Pandemi sürecinin Beymen'deki, yansımalarından bahseden Kaya "Pandeminin Beymen'in markalaşma sürecine de etkisi oldu. Her şey dijitale döndü ürünlerin çoğu dijitale taşındı. Kumaşa dokunmanın kıymeti arttı. Farkındalıklar gelişti, moda ve lüks alanında satın alma bilinci oluştu. Tüketici aldığı şeyi sorgulamaya başladı. Bu nedenle marka olarak kenimizi sürekli güncel tutmak zorundayız “ dedi.

Altına güzel ve özel duygular gizlemiş bir marka olan Victoria’s Secret’ın Görsel Yöneticisi Damla Aktar ise lüks ve marka adına “Victoria’s Secret zamanında kadınların düz beyaz iç çamaşırı giymek yerine Kraliçe Victoria dönemindeki şaşaadan ve lüksten ilham alan ve hikayesi olan bir marka. Lüks marka yaratmak bir kültür. Daha logosunu görür görmez o mesajı hissediyoruz. Müşteriye sunduğu somut ürünün dışında duygu ve deneyim ve diğer her şey bir bütün aslında. Bir hayali pazarlamak gibi diyebiliriz. O tutku olmadan o marka da, lüks de olmuyor" diyerek markayla bütünleşmiş defilelerinin dünyada değişen trendlere uygun olarak dijital platformlarda Victoria’s Secret marka severleri bekleyen sürprizler olacağını duyurdu.

The webinar on "Luxury Branding and Fashion", which was created in cooperation with BAUSEM, took place on Tuesday, May 25. The webinar, where ELLE Fashion Magazine Editorial Manager Suzan Yurdacan, Beymen Purchasing Manager Tuğçe Kaya, Victoria's Secret Visual Manager Damla Aktar and Designer / Influencer Tuvana Büyükçınar attended with the participation of 190 people, attracted great attention from fashion and luxury lovers.

IFA Paris Istanbul Founder and Manager, Adile Cretallaz, who is also a member of the IFA Paris Group Board of Directors, and BAUSEM Director Dr. Elif Çetin stated that they are proceeding with the same vision about the cooperation and that it is very valuable for both institutions that they act with the same global perspective. THey have both expressed that with the contributions of the cooperation, IFA Paris Istanbul will support the development of Bahçeşehir University and BAUSEM in the field of fashion and will provide the necessary training, in the same way, Bahçeşehir University will strengthen IFA Paris Istanbul's stance in both international and international arenas with the vision that the university is one of the few universities in Turkey on quality education and strong academic staff.

Speaking about joint trainings, IFA Paris Istanbul Academic Director İpek Artuz emphasized that the presence of IFA Paris Istanbul in Turkey is also quite essential for the production and creative industry. She also stated that Bahçeşehir University's perspective on technology is parallel to IFA Paris Istanbul's perspective on technology in the fashion industry.

In the webinar where guests conveyed their knowledge and experiences about "Luxury Branding and Fashion", ELLE Fashion Magazine Editor-in-Chief Suzan Yurdacan said, "The fashion world questioned itself with the pandemic. Accordingly, efforts are made to offer much more ethical, conscious and much more sensitive production. We reflect these issues in our magazine, so we do not only cover fashion and trends. The concept of luxury has also changed depending on the pandemic period. When it comes to luxury, the most expensive and most difficult to reach usually comes to mind. In fact, we realized that it is also related to emotion and experience," she said. Talking about the things they miss doing in journalism along with the pandemic, Yurdacan shared her feelings with the participants by saying, "We missed doing interviews face to face, shooting without masks and without testing, and most of all we missed ELLE events."

Tuvana Büyükçınar, who talked about the creation process of Tuvanam and other sub-brands, which she created herself in the field of Luxury Branding, said, "I have loved creating and working since my childhood. My closest friends were discipline and the feeling of willingness to come to this point. I wanted to bring things and we founded A46. With the experience I gained from the experiences I had abroad and the purchases I made, I had the chance to experience a lot about how to make a collection and which countries demand which products, and as a result, I attended Paris fashion week in 2005 with my first collection. This is how my adventure started. When different vision and different design come together with constant observation and discipline, you take your place in the market in branding. My brands are under the name of luxury brand. We say that everything that makes you feel good is luxury.

Beymen Purchasing Manager Tuğçe Kaya, who explained the secret of the success of the Beymen brand, which provides luxury and branding for Turkey with a wide experience both globally and locally, said, “We have a team that embraces and protects its business. At the same time, we are a brand that reacts very quickly to change and adapts. When these two facts come together, success emerges.

Damla Aktar, Visual Manager of Victoria's Secret, a brand that has hidden beautiful and special feelings underneath, said on behalf of luxury and brand, "Instead of women wearing plain white underwear, Victoria's Secret is a brand inspired by the glamor and luxury of the Queen Victoria era and has a story. Creating a luxury brand is a culture. As soon as we see its logo, we feel that message. We offer the customer emotion and experience apart from the tangible product it offers. It's like marketing a dream. Without that passion, neither the brand nor the luxury will be possible.”

IFA Paris Istanbul adds a new one to its existing education programs and continues to be the leading educational institution in the field of fashion and luxury in Turkey with its "Fashion Design and Technology" Undergraduate Program in Turkish.

French origin IFA Paris Istanbul offers a creative and dynamic education period of 3 years to its students with the Fashion Design and Technology undergraduate program, which is presented in accordance with international frameworks and conveys the French fashion and luxury approach.

The Fashion Design and Technology in Turkish, which will begin to provide education as of the fall semester of the 2021-2022 academic year, aims to train fashion designers who can produce contemporary, creative and original designs for the fashion industry in the light of scientific and technological developments.

IFA Paris Istanbul Academic Director İpek Artüz said, “As IFA Paris Istanbul, we are starting Turkish Fashion Design trainings in addition to the Fashion Design undergraduate and graduate programs we conduct in English. Our students will have the opportunity to make a career in design with accelerated fashion design education and will step into the sector well-equipped. In addition, an educational adventure is waiting for them to share their sector experiences with our internationally experienced instructors and to master all subjects from fashion design processes to trend following, from illustration to computer-aided design, to creating collections.

In addition, IFA Paris Istanbul offers its students the opportunity to take firm steps in professional life with their diplomas with international standards after receiving their undergraduate education, which is approved by the Council of Europe FEDE (Fédération Européenne Des Écoles).

IFA Paris İstanbul var olan eğitim programlarına bir yenisini daha ekliyor, “Moda Tasarım ve Teknolojisi” Türkçe Lisans Programı ile Türkiye’de moda ve lüks alanında öncü eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.

Fransız kökenli IFA Paris İstanbul, uluslararası çerçevelere uygun sunulan, Fransız moda ve lüks ekolünü aktaran Moda Tasarım ve Teknolojisi lisans programı ile öğrencilerine 3 yıl sürecek yaratıcı ve dinamik bir eğitim dönemi sunuyor.

2021-2022 akademik yılı güz dönemi itibariyle eğitim vermeye başlayacak olan Moda Tasarım ve Teknolojisi Türkçe Lisans Programı kapsamında bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında moda sektörüne çağdaş, yaratıcı, özgün tasarımlar üretebilen moda tasarımcılarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

IFA Paris İstanbul Akademik Direktörü İpek Artüz, “IFA PARIS olarak İngilizce yürüttüğümüz Moda Tasarımı lisans ve lisansüstü programlarına ek olarak Türkçe Moda Tasarımı eğitimlerine de başlıyoruz. Öğrencilerimiz hızlandırılmış moda tasarımı eğitimi ile tasarım alanında kariyer yapma fırsatını yakalayacak ve sektöre donanımlı bir şekilde adım atacaklar. Ayrıca kendilerini uluslararası deneyimli eğitmen kadromuz ile sektör deneyimlerini aktardığımız ve moda tasarım süreçlerinden trend takibine, illüstrasyondan bilgisayar destekli tasarım, koleksiyon oluşturmaya kadar tüm konulara hakim olacakları bir eğitim serüveni bekliyor” diyerek tasarım alanına ilgi duyan ve yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencileri aralarında görecek olmanın heyecanını paylaşıyor.

Ayrıca IFA Paris İstanbul, öğrencilerine Avrupa Konseyi FEDE (Fédération Européenne Des Écoles) tarafından onaylı olan lisans programının eğitimini aldıktan sonra uluslararası standartlara sahip diplomaları ile profesyonel hayata sağlam adımlar atma fırsatını sunuyor.

"Yeteneğinizi Seviyoruz" mottosuyla 2013 yılından beri İstanbul Kampüsü'nde eğitim hayatına devam eden IFA Paris şimdi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'yle sağladığı işbirliği kapsamında ortak yürütülen kısa eğitim programlarını sizlere sunuyor.

Çağın getirdiği gereklilikleri iyi okuyarak buna uygun eğitim programları sunan, uzman eğitmenleriyle mutlak başarıyı hedef alan BAUSEM ve IFA Paris, kaliteli içerik ve programlar geliştirerek değişen dünyayı yakalamayı hedefliyor.

Büyüme ve gelişim yoluyla daha iyi bir yaşam arayanlar için, kaliteli, ulaşılabilir ve güncel programlar sunan, yenilikçi ve öncü bir eğitim merkezi olan Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM), 14 yıldır toplumumuzda ekonomik canlılığı besleyen, iş gücü kalitesini yükselten, hedefli sertifika programları sunarak değişen ihtiyaçlara cevap veriyor.

Sizlerde IFA Paris ve BAUSEM onaylı uluslararası geçerliliğe sahip ortak sertifikasyon programlarıyla tasarım alanında yeteneklerinizi geliştirebilir, lüks alanında ise sektördeki en iyi yöntemleri ve uygulamaları öğrenebilirsiniz.

IFA X BAUSEM İşbirliğinde Sunulan Ortak Eğitimler:

1.       Lüks Marka Oluşturma ve Sürdürme Stratejileri

2.       Tasarım Dilinin Keşfi

3.       Moda Dünyasında Fikirlerinizi Satabilmek

4.       Moda Yönetimi ve Pazarlama Fonksiyonları

5.       Renk Teorisinin Tasarım Sürecine Entegrasyonu

6.       Styling Teknikleri

Eğitimlere ayrıca buraya tıklayarak BAUSEM websitesinden de erişebilirsiniz.

IFA Paris, which has been continuing its education life in Istanbul Campus since 2013 with the motto "We Love Your Talent", now offers you its short courses jointly conducted within the scope of the cooperation with Bahçeşehir University Continuing Education Center.

BAUSEM and IFA Paris, aiming at absolute success with their expert trainers, by reading the requirements of the age well and offering appropriate training programs, aim to catch the changing world by developing quality content and programs.

Bahçeşehir University Continuing Education Center (BAUSEM), which is an innovative and pioneering education center in Turkey for those seeking a better life through growth and development, offers high quality, accessible and up-to-date programs, targeted certificate programs that have nurtured economic vitality in our society for 14 years.

With IFA Paris and BAUSEM approved joint certification programs with international validity, you can improve your skills in the field of design and learn the best methods and practices in the sector in the field of luxury.

Short Courses Offered in Cooperation with IFA X BAUSEM:

  1. Luxury Brand Launching and Sustaining Strategies
  2. Discovery of Design Language
  3. Selling Your Ideas in the Fashion World
  4. Fashion Management and Marketing Functions
  5. Integration of Color Theory into the Design Process
  6. Styling Techniques

We came together with Meltem Özbek, who presented her Autumn / Winter collection at Mercedes Benz Fashion Week Istanbul 2021, held on digital platforms, on Sunday, April 25, within the scope of IFA Paris Istanbul Instalive events. At the event, we talked about Meltem Özbek's career from yesterday to today and her collection called "Revival" shaped around healing, freedom and air.

Meltem Özbek, who completed her undergraduate education at the university on International Relations, said, "In the past years, my mother used to paint and my grandmother used to sew things. I grew up in a house where oil paints and stitches were made. I was the winner in the leather category in the Koza Young Fashion Designers Competition after attending the Fashion Training Course in 2009 and receiving one year of training. This result was a great source of motivation for me and I got into fashion after taking other necessary trainings.

Meltem Özbek mentioned that she designed her clothes for her "Revival" collection, which she created as part of Fashion Week 2021, with the idea of ​​renovating, bringing a new breath and perspective, inspired by the past and adapted to the present.

Due to the pandemic that continues to affect all over the world, Özbek misses to be able to observe the reaction of the people since the fashion shows are moved to digital, and how valuable it is to experience the atmosphere and energy of the fashion show, and she mentioned that as the advantage of making digital presentations, from the beginning to the end, she had the opportunity to deal with everything she imagines about her collection.

Meltem Özbek, who also gave small tips to the audience, said that neon and double colors will be at the forefront for the summer period.

Finally, the famous designer, who gave advice to her followers, said, "I started studying fashion at the age of 27. So I can say there is no age limit for this job. If you start in fashion world late like I do, you have to work more." She lastly added: "If you really want something, if you work hard and do it with love, there is nothing you cannot handle. When you turn what nourishes the soul into work, you will see that something very different comes about."

Sonbahar/ Kış koleksiyonunu, dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Mercedes Benz Fashion Week İstanbul 2021'de sunan Meltem Özbek ile 25 Nisan Pazar günü IFA Paris İstanbul Instalive etkinlikleri kapsamında bir araya geldik. Gerçekleşen etkinlikte Meltem Özbek'in dünden bugüne kariyeri, şifa, özgürlük ve hava odağında şekillenen "Revival" isimli koleksiyonu hakkında konuştuk.

Üniversitede lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler üzerine yapan Meltem Özbek, "Geçmiş yıllarda annem resim yapar, anneannem ise sürekli bir şeyler dikerdi. Ben yağlı boyaların ve dikişlerin yapıldığı bir evde büyüdüm. Bu durum bana içsel olarak yaratma isteği uyandırdı ama bu isteği ve merakı nereye akıtmam gerektiğini bilemiyordum. 2009 yılında Moda Eğitim Kursuna katılarak 1 sene eğitim aldıktan sonra Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda deri kategorisinde birinci oldum. Aldığım bu sonuç benim için büyük motivasyon kaynağı oldu ve gerekli diğer eğitimleri de aldıktan sonra modaya atılmış oldum" sözleriyle kariyerine nasıl başladığını izleyicilerle paylaştı.

Meltem Özbek duygulardan yola çıkarak oluşturduğu Fashion Week 2021 kapsamında defilesini gerçekleştirdiği "Revival" isimli koleksiyonu için geçmişten esinlenip bugüne uyarlama yaparak, yenileme, yeni bir nefes ve bakış açısı getirme düşüncesiyle kıyafetlerini tasarladığından bahsetti.

Tüm dünyada etkileri devam eden pandemiden dolayı defilelerin dijitale taşınmasıyla ilgili insanların tepkisini canlı olarak gözlemleyebilmeyi özlediğini, defile atmosferini ve enerjisini yaşamanın ne kadar değerli olduğunu dile getiren Özbek, dijitalde sunum yapmanın avantajı olarak da başından sonuna kadar koleksiyonuyla ilgili hayal ettiği her şeyle kendisinin ilgilenebilme fırsatı bulmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ayrıca izleyicilere küçük tüyolar veren Meltem Özbek yaz dönemi için neon ve çift renklerin ön planda olacağının haberini verdi.

Son olarak kendisini izleyenlere tavsiyelerde bulunan ünlü tasarımcı, "Ben modaya dair eğitim almaya 27 yaşında başladım. Yani bu işin yaşı yok diyebilirim. Ama benim gibi geç başladıysanız daha fazla çalışıp aradaki farkı kapatmanız gerekiyor. Bir şeyi gerçekten çok istiyorsanız, gönülden emek veriyor ve aşkla yapıyorsanız halledemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Ruhu ne besliyorsa onu işe dönüştürdüğünüzde ortaya çok başka bir şey çıktığını göreceksiniz" diyerek programa veda etti.

Having campuses in Paris and Shanghai, French-origin IFA Paris continues to bring the world of fashion and luxury to its students at its new campus in Istanbul.

Benefiting from the historical background of France and aiming to be a pioneer in the luxury and fashion sector, IFA Paris Istanbul cooperated with Bahçesehir University and started its education and training life on the new campus as of the spring term of 2020-2021.

Stating that they are very happy to be in the South Campus of Bahçeşehir University, Adile Cretallaz, the founder of IFA Paris Istanbul, said, "We continue to be among the pioneers of the fashion and luxury world by making a difference in education life with our strong academic staff and our undergraduate and graduate programs in our new campus, we are proud."

IFA Paris Istanbul, which has a large number of students from all corners of the world and aims to train future fashion designers and senior managers, stated that their students will have a quality and productive education period at Bahçeşehir University South Campus in the center of the city.

At the same time, IFA Paris Istanbul announced that they will launch certification programs in the fields of marketing, luxury and design within the scope of short trainings to be carried out jointly with BAUSEM, which is an innovative and pioneering education center of Bahçeşehir University in Turkey for those seeking a better life through growth and development.

Paris ve Şanghay'da da kampüsleri olan Fransız kökenli IFA Paris, moda ve lüks dünyasını öğrencileriyle buluşturmaya İstanbul'da yeni kampüsünde devam ediyor.

Fransa'nın tarihsel birikiminden yararlanan, lüks ve moda sektöründe öncü olmayı hedefleyen IFA Paris İstanbul, Bahçesehir Üniversitesi'yle iş birliği sağlayarak 2020-2021 bahar dönemi itibariyle yeni kampüste eğitim ve öğretim hayatına başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yer almaktan oldukça mutlu olduklarını belirten IFA Paris İstanbul kurucusu olan Adile Cretallaz "Yeni kampüsümüzde güçlü akademik kadromuzla beraber lisans ve yüksek lisans programlarımızla eğitim hayatında fark yaratarak moda ve lüks dünyasının öncüleri arasında yer almaya devam ediyoruz, gururluyuz" dedi.

Dünyanın her köşesinden gelen çok sayıda öğrenciye sahip olan, geleceğin moda tasarımcılarını ve üst düzey yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen IFA Paris İstanbul, şehrin merkezinde Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde öğrencilerinin kaliteli ve verimli bir eğitim dönemi geçireceklerini bildirdi.

 

Aynı zamanda IFA Paris İstanbul, yapılan iş birliği doğrultusunda BAUSEM ile ortak yürütülecek olan kısa eğitimler kapsamında pazarlama, lüks ve tasarım alanlarında sertifikasyon programlarını başlatacaklarını duyurdu.

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram