Menu
BAŞVUR

MODA TASARIMINDA STRATEJİK PAZARLAMA

Kampüs: İstanbul
Eğitimin Süresi: 18 Saat (6 ders x 3 saat)
Eğitim Formatı: Online Zoom üzerinden canlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim tarihleri: -

Yeni eğitim tarihleri için takipte kalın.

HEMEN SATIN AL
Kampüs: İstanbul
Eğitimin Süresi: 18 Saat (6 ders x 3 saat)
Eğitim Formatı: Online Zoom üzerinden canlı
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim tarihleri: Şubat: 23-25
Mart: 2-4-9-11
Eğitim Günleri: Salı ve Perşembe
Eğitim Saatleri: 18:30 – 21 :30
EğitimÜcreti: 1000 TL

→ ŞİMDİ ARAŞTIR
HEMEN SATIN AL
TANITIM
EĞİTİM YAPISI
ŞARTLAR

Bu eğitimde dünyadaki sosyal, ekonomik ve kültürel değişim ve gelişmelerden çok hızlı etkilenen moda sektöründe, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini örneklerle inceleme şansınız olacak. Bunun yanı sıra, moda endüstrisinde pazarlama ve marka yaratımı konusunda profesyonel bir bakış açısı kazanarak, mevcut veya olası iş planlarınızı destekleyecek stratejik pazarlama metodlarından faydalanabileceksiniz.

Eğitim Hedefleri

  • Moda sektöründe en son stratejik pazarlama trendlerini inceleyerek güncel bir bakış açısı kazanmak
  • Moda endüstrisinin segmentlerini detaylı şekilde incelemek,
  • Moda endüstrisinde yer alan markaların pazarlama aktivitelerini nasıl sürdürdüklerini incelemek.

Kimler Katılmalı?

Moda sektöründe tecrübe edinmek isteyen veya moda piyasasını merak eden, çağımızda bir 
markanın nasıl güncel kaldığını ve işlevini sürdürdüğünü gözlemlemek isteyenler için geliştirilmiş 
bir programdır.

Hem öğrenciler hem de profesyoneller için önerilir.

1- Pazarlama nedir ve ne gibi durumlarda kullanımına başvurulmuştur? Aslında soyut bir kavram olan ‘’moda’’ nedir ve günümüze kadar nasıl evrilmiştir? / 3 sa.

İlk olarak, pazarlama kavramının tanımını tartışıp, bugünlerde ihtiyacımızdan fazla üretip tükettiğimiz küresel dünya düzeninde, hangi noktalarda pazarlama kavramına başvurduğumuzu inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra, özellikle moda endüstrisinde stratejik pazarlama yöntemlerini inceleyeceğimiz için, modanın varoluşunu, geçmişini ve günümüzde nasıl sürdürüldüğünü örneklerle ele alacağız.

2- Stratejik pazarlama yöntemlerinin ana başlıklarından pazar bölümlendirilmesi (segmentasyon) ve marka konumlandırmasını / 3 sa.

Stratejik pazarlama kavramının ana başlıkları içerisinde yer alan toplulukları yani segmentleri, moda sektöründeki hiyerarşik düzeni ele alarak inceleyeceğiz. Bu hiyerarşik düzen, gelir düzeyine göre şekillenmiş bir piramidi içerir. Piramidin mevcut segmentlerinde yer alan markaları ve markaların takipçileri olan müşteri kesimlerinin motivasyonlarını, yaşam şekillerini ve ortak özelliklerini inceleyeceğiz. Bu inceleme yöntemi ile mevcut bir markanın veya oluşturmak istediğiniz yeni bir markanın ihtiyacı olan hedef kitle analizini kolayca yapma şansı elde edeceksiniz. Bu incelemenin yanı sıra pazarda kendimizi diğer markalardan ayrıştırmak için ihtiyacımız olan marka konumlandırmasını nasıl yapacağımızı da örneklerle göreceğiz.

3- Marka nedir? Değer önerisi nasıl yaratılır ve marka değeri nasıl inşa edilir? / 3 sa.

Bizim ne yaptığımızdan daha çok tüketicilerin aklında nasıl var olduğumuzla ilgili olan ‘’marka’’ kavramının tarihi Antik Mısır’a kadar dayanır. Bir marka kurma konusunda geçmişte ve bugünde olan ortak özellik ‘’fark edilme’’ arzusudur. Fark edilmek, değer yaratmak ve bu değerin tüketicilere aktarılması esnasında gereken birtakım yardımcı kuralları David Aaker’in marka yaratma şablonunu esas alarak inceleyeceğiz.

4- Pazarlamanın 4P’sine dahil olan Product (ürün) ve Place(yer) kavramlarının incelenmesi / 3 sa.

Bu derste, sunulan değer bu bir ürün, servis veya hizmet olabilir, spesifik olarak da ‘’ürün’’ün tanımı tartışılır. ’’Ürün nedir, bize ne anlatır, nasıl geliştirilir ve satmadığı durumlar bize ne söyler’’ sorularına hep beraber yanıt aranır. Bunun yanı sıra markalar ürün çeşitliliğini neye göre şekillendirir ve ürünün tüketici üzerindeki soyut ve somut etkileri incelenir.

‘’Ürün’’ konusunu ele alırken ‘’marka genişletme’’ stratejisine de değinmek yerinde olur. Çünkü genellikle markalar varlıklarını genişletmek veya daha geniş kitlelere yaymak istediklerinde bunu yeni bir ürün kategorisi ile yapmayı tercih ederler.

‘’Place’’ yer konusunu incelediğimizde de şirketlerin&markaların hangi dağıtım kanallarıyla nerelerde, nasıl mevcudiyetlerini sürdürdüklerini inceleyeceğiz. 

5. 4P’nin devamı olan Price (Fiyatlandırma) ve Promotion (tanıtım) kavramlarının incelenmesi / 3 sa.

Bu dersimizle eğitimimizin sonuna yaklaşırken özellikle moda sektörüne ait fiyatlandırma stratejilerini tartışacağız. Son zamanlarda, özellikle de pandeminin ve insan haklarının daha sesli konuşulmasının etkisiyle, sektöre dahil olan küçük moda yapılanmalarının fiyatlandırma stratejileri ve küresel çapta iş yapan şirketlerin izlediği yolları tartışacağız. Bununla beraber sosyal mecraların ve teknolojinin hayatımıza direk nüfuzunu çıplak gözlerle görebildiğimiz şu dönemde ‘’moda endüstrisinde gerçekleşen tanıtım metotları neler ve ne kadarı gerçekten gerekli?’’ sorularına yanıt arayacağız.

6. 4P’ ye sonradan dahil olan 5. P’nin yani insanların (People) incelenmesi ve moda endüstrisinde stratejik pazarlama yöntemlerinde son gelişmelerin (sürdürülebilirlik, etik moda, yavaş moda, eco-friendly markalar vb.) tartışılması. / 3 sa.

Genel olarak insan beyninde ‘’ yer edinmek’’ amacıyla kullanılan bir yöntem olan pazarlama, direk olarak ‘’insan’’ ile ilgilenir. Bu dersimizde Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkıp, insanlar ‘’moda’’ ya neden ihtiyaç duyar, bu konudaki motivasyonları nelerdir sorularına yanıt arayacağız. Buna ek olarak, son zamanlarda doğal kaynakların tahribatı ve dünyaya en çok zarar veren ikinci sektörün tekstil sektörü olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, büyük markaların ve devletlerin aynı zamanda stratejik bir yöntem olarak da kullandıkları sürdürülebilirlik, etik ve yavaş moda başlıklarını ele alarak kursu sonlandıracağız

Gerekli Belgeler:

  • CV
  • Kimlik Fotokopisi
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram