Bütünsel yaklaşımımız, özenle hazırlanmış bir öğretme ve öğrenme stratejisi aracılığıyla öğrencilerimize profesyonel bir kendini keşfetme yolculuğunda eşlik etmemizi sağlıyor.

YAKLAŞIMIMIZ

IFA Paris’in pedagojisi bütünsel bir yaklaşıma dayanmaktadır. Özenle hazırlanmış bir öğretme ve öğrenme stratejisi ile öğrencilerimize kişisel ve profesyonel bir kendini keşfetme yolculuğunda eşlik ediyoruz. 50’den fazla milletten oluşan öğrenci nüfusumuzu temsil eden ekiplerimiz, kültürel bir şoktan kaynaklanabilecek olası duygusal sıkıntıları sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle, olası sorunların ele alınabilmesini sağlamak için Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin yanı sıra Travma Bilgili Öğretimi uyguluyoruz.

Kendimizi standartlaştırılmış sonuçlarla kıyaslanmış bilgi sunmakla sınırlandırmıyoruz. Aksine, öğrencilerin yaratıcılığını ve eleştirel düşünme becerilerini alışılmadık projelerle karşı karşıya getirerek teşvik ettiğimizden emin olmak için esnek organizasyon yapımızdan yararlanıyoruz. Geçtiğimiz on yıllar bize, yalnızca geleceğin profesyoneli olarak değil, aynı zamanda bir birey olarak da sahip olunması gereken en önemli kalitenin, risk ve belirsizlikle başa çıkma kapasitesi olduğunu öğretti. Bu nedenle, tüm akademik programlarımızda ve öğrencilerimiz ister üçüncü sınıfta ister son sınıfta olsunlar, moda endüstrisinin en acil sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmek için normları bozmalarını sağlayan profesyonel vaka çalışmaları ile onlara meydan okuyoruz.

KADEMELİ ÖĞRENME EĞRİSİ

Akademik programlarımız temel modüller etrafında inşa edilmiştir. Öğrencilerin sektöre özel yetkinlikleri doğrulamalarına olanak tanıyan yapı taşlarını temsil ederler (örn: Kalıp Oluşturma, Drapaj, Muhasebe vb.). Her çekirdek modül, yeterlilikler ve becerilerin kazanılmasında mantıklı bir ilerleme geliştirmek için ön koşullara göre düzenlenir. Çekirdek modüller de eş koşullarla düzenlenmiştir. Daha spesifik olarak, ödevler, çeşitli aktarılabilir becerilerin kullanımını desteklemek için çapraz bileşenler arasında programlanır.

Ek olarak, yüz yüze öğretim saatleriyle programlarımız, öğrencilerimizi öğrenme deneyimlerinde özerklik ve sorumluluk geliştirmeye teşvik etmek için ters yüz sınıf konsepti üzerine inşa edilmiş “kendi kendine öğrenme” etkinliklerini entegre eder.

PROFESYONEL BAĞLAMLAMA

Çok sık olarak, bir akademik kuruma kaydolmak, gerçeklikten kopmak anlamına gelir. Bu nedenle, mezunların çoğu, şirketler için çalışmak için okullarının rahat ortamından çıktıklarında genellikle bir şok döneminden geçerler. Bu kopukluk, seviyeleri, projeleri, yarışmaları ve stajları ne olursa olsun tüm akademik programlarımızı entegre etmemizin ana sebebidir. Öğrencilerin öğrenimini ve motivasyonunu arttırmada temel bir rol oynarlar.

Projeler her zaman endüstri ortaklarımızla birlikte yapılır. Öğrencilerimize, müşterinin projenin tüm aşamalarında yer aldığı profesyonel bir brifing verilir. Öğrenciler, müşterinin aracı ve nihai teslim sunumlarının gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için ekip çalışması ve dinamiklerle ilgilenmelidir. Öğrencilere akran etkileşiminden, dış paydaşların değerlendirmesinden öğrenme fırsatı verilir ve akademinin sınırlarının ötesinde itibar kazanma potansiyeline sahiptir.

Yarışmalar profesyonel, ticari ve endüstriyel çıkarları teşvik eder, basında teşhir edilir, öğrencilere çalışmalarını başka yerlerdeki akademisyenlerin çalışmaları karşısında test etme kabiliyeti verirken moda endüstrisinin daha iyi anlaşılmasına yol açar.

Stajlar doğrudan her programın akademik takviminde bulunur. Öğrenciler Paris Moda Haftaları boyunca en ünlü moda evlerinin kulislerinde ve/veya showroomlarında çalışma fırsatı bulurlar. Bu kısa dönemli fırsatlara ek olarak, tüm öğrencilerimizin kredilerini doğrulamak için 3 ile 9 ay arasında değişen sürelerde staj yapmaları istenmektedir.

Yurtdışında staj yapmayı tercih eden öğrencilerimiz, kendilerine uyarlanmış staj sözleşmelerinin sağlanması konusunda idare tarafından desteklenmektedir. Bazı ülkelerin yabancı öğrencilerin stajyer statüsüne sahip olmalarına izin vermediğini belirtmek önemlidir. Bu gibi durumlarda, akademik ekibimiz, tüm öğrencilerin gerekli miktarda AKTS alabilmesini sağlamak için staj raporunu, seçilen bir moda endüstrisi segmentinin analizine dayalı bir raporla değiştirecektir

DUYGUSAL ZEKA

Temel yetkinlikler ve beceriler, mezunlarımızın nihayetinde yarının endüstri liderleri olabilmelerini sağlamak için yeterli değildir. Akademik ekiplerimiz, öğrencilerimizin entelektüel bakış açısını genişletmek için özel seminerler ve atölye çalışmaları tasarladı. Cinsiyet akışkanlığı, mütevazı moda, kültürel duyarlılık ve kapsayıcılık, insan göçü ve hatta engellilik ve moda gibi temaları ele alıyoruz. Bu düşündürücü pratik modüller sayesinde öğrencilerimiz, kendileri ve endüstrileri hakkında kısıtlayıcı ve basmakalıp çerçevelerle tanımlanmayan bir anlayış geliştirirler.

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM

Öğrencilerin, kendi becerilerini ölçmek ve belirlemek, ilgi alanlarını iyileştirmelerine ve ilerlemelerini eleştirel bir şekilde yansıtmalarına yardımcı olmak için Kişisel ve Mesleki Gelişim notları, defterler ve e-portfolyolar tutmaları gerekmektedir. Gelecekteki istihdam ve girişim için senaryoları prova ve test etme, becerilerini potansiyel işverenlere göstermek için nihai koleksiyon look-book’ları, özellik sayfaları, özgeçmişler ve e-portföyler geliştirme fırsatı verilir.

Kişisel ve profesyonel Gelişim Tekniklerine ilişkin geleneksel görüşe ek olarak, IFA Paris, öğrencilere kişisel koçluk seanslarının yanı sıra farkındalık kavramına bir giriş sağlar. Ana hedef, IFA Paris mezunlarının, nihayetinde kendilerini verimli bir şekilde geleceklerine yansıtmalarını sağlayacak teorik bir “otoportre” tamamlamalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimiz ayrıca, belirli bir akademik programın parçası olmayan ek modüllere kaydolarak mikro kimlik bilgileri edinmeleri için de teşvik edilir. Bu kavram, seçtikleri akademik uzmanlık dışında beceriler edinmelerine ve mesleki yeterliliklerini genişletmelerine olanak tanır.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK

IT (Bilişsel Teknoloji) kullanımı eğitim ve istihdam için önemli bir beceridir. Bununla birlikte, teknoloji okuryazarlığı çoğu zaman geleneksel yazılım paketleriyle bağlantılı yetkinlikleri edinmekle sınırlıdır. IFA Paris, moda endüstrisinin karşı karşıya olduğu dijital dönüşümü yakından takip etmeye karar verdi. Paris kampüsümüzde “Foundry” adında özel bir Moda Teknolojisi Laboratuvarı kurduk. Tüm programlardan öğrenciler tesise erişebilir ve dijital kalıp oluşturma, vücut tarama, sanal gerçeklik ve hatta Yapay Zekâ için Makine Öğrenimi (Machine Learning) çıraklığı ile ilgili en son teknolojileri keşfedebilir. Akademik ekip ayrıca tüm akademik programlara, bir teknolojik bir bakış açısının benimsenmesiyle çözülebilecek belirli endüstri sorunlarını ele alan teknoloji yüklü modülleri, seminerleri ve projeleri entegre etmiştir.

Online Moda Teknolojisi ve İnovasyon Lisansüstü Programımıza kayıtlı öğrenciler, Foundry araçlarına uzaktan erişimden yararlanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ZİHNİYET

IFA Paris’in sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak, öğrencilerimizin 3 önemli bileşeni (Gezegen, İnsanlar, Kâr), bir araya getirebilecek, değişimin temel itici güçlerini dönüştürmelerine yardımcı olmaya kararlıyız. Çeşitli dersler ve atölyeler aracılığıyla, öğrencilere çevre muhasebesi, biyokütle tekstilleri, ileri dönüşüm teknikleri, ürün yaşam döngüsünün uzatılması teknikleri ve “döngüyü kapatmayı” hedefleyen stratejiler tanıtılacaktır. Daha fazla bilgi için: Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz hakkında bilgi edinin.

DAHA FAZLA
Pedagojik Strateji

Pedagojik Strateji

With a holistic approach, IFA Paris’ Online pedagogy allows us to accompany our students in a journey of professional self-discovery through a carefully crafted teaching and learning strategy. IFA Paris – Learn Online, the dedicated E-Learning Offer of ...