Genel Bilgi

 • IFA Paris Sertifikalı bir FEDE Enstitüsüdür.
 • Süre: 24 ay
 • Dil: İngilizce
 • Kampüsler : Paris
 • Eğitim Başlangıç Tarihleri: Eylül 2024
 • Başvuru Ücreti: €150
 • Yıllık Öğrenim Ücreti: €12,800
 • Eğitim Kaynak Ücreti: €400

Tanıtım

Program Yapısı

Yaratıcı Kültür

İlgili konsept ve ürünleri oluşturmak için, moda tasarımcıları sosyal, ekonomik ve kültürel çevrelerinin ışığında kendi yaratıcı süreçlerini sürekli sorgulamalıdır. Bu grubun farklı konuları aracılığıyla, öğrenciler kişisel motivasyon ve entellektüel aşamalarına dayanarak kendi artistik çerçevelerini oluşturmak için içgüdüsel yaratıcılık tanımının ötesine geçeceklerdir. Amaç, öğrencilerin yaratıcı fikirleriyle tam olarak bağlantı kurmasını sağlamak ve böylelikle yenilikçi kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarmak.

Konular şunları içerir:

 • Çağdaş Yaratıcılık Analizi
 • Araştırma & Yaratıcı Düşünme
 • Yaratıcı Süreç Atölyesi

Moda Ortamı

Diğer yaratıcı alanlara yönelik merak olduğu kadar, sanata yönelik de güçlü bir ilginin olması modanın yaratıcılığını beslemek açısından gereklidir. Estetik bilgisi görüntü, grafik, renk, boyama, heykel ve mimarinin çeşitli türlerini ya da insan yapımı eserlerin dizaynını analiz ederek oluşturulur. Moda Etnografisi, Paris Musée des Arts Décoratifs ortaklığıyla geliştirilen Çapraz Moda Kültürü ya da Moda Ürün Semiyolojisi konuları aracılığyla öğrenciler modanın olay ve durum kavramlarını nasıl yansıttığına dair ileri analiz yapacaklardır. Sonuç olarak,  öğrenciler şekil, sayı, detay ya da herhangi biçimdeki moda ürününün renginin arkasındaki anlamları çözecekler.

Konular şunları içerir:

 • Moda Etnografisi
 • Çapraz Moda Kültürü
 • Yaratıcı Bağlam
 • Akımlar & Gelecek
 • Moda Ürünü Semiyolojisi


Pazarlama ve İşletme

Bu Konular, moda markalarının pazarlama stratrjileri üzerine analiz yapar ve onları yönetmeleri için özenli bir taslak hazırlamalarını sağlar. Öğrenciler kitle-piyasa markaları ve lüks moda markaları üzerine pazarlama farklarını inceler. Marka kimliklerini inceleyerek süreç gözlemi yapmak, ürün yerleşimi, fiyat belirleme, dağıtım ve iletişim öğrencilerin çağdaş moda piyasasının doğal mücadelelerini anlamalarına yardımcı olur. Bir markanın gücü, değeri, sosyal, akdi ve semiyotik boyutları doğrultusunda analiz edilir. Öğrenciler, kendi moda markalarıyla uyumlu stratejiler oluşturmak için gerekli ve kapsamlı araçlarla birlikte kendilerini tanıtacaklardır. Günümüz evrensel moda sektörünün belirli pazarlarında yenilikçi konseptler geliştirmek için gelecekteki moda yatırımcılarına olan ihtiyaç ayrıca belirtilmiştir.

Modül şunları içerir:

 • Ürün yerleştirme & Fiyat belirleme
 • Moda Dağıtımı
 • Tüketici Davranışı
 • Kaynak bulma & Tedarik Zinciri Meselesi
 • Markalaştırma

İmaj & İletişim

Kapsamlı iletişim ve yenilikçi tasarım sunumları moda evlerinin kalabalık pazar alanında ayakta durabilmeleri için çok önemlidir. Bu bölümün farklı konuları öğrencileri uluslararası alanda geliştirilen moda iletişim kampanyalarında düzgün üslup ve imajı birleştirmeyi öğretecektir. Daha özellikli olarak, vurgulanan bilgi ve yetenekler medya planlama stratejisi, tasarım aracılığıyla görsel iletişim, geleneksel ve dijital kanallar aracılığıyla yazılı iletişim, halkla ilişki teknikleri ve moda gösterileri için organizasyon yönetimi konularına odaklanacaktır.

Modül şunları içerir:

 • İletişim
 • Moda Basını
 • Perakende & Görsel Pazarlama
 • Fotoğraf Tasarımı
 • Moda Fotoğrafçılığı Tarihi ve Analizi

Endüstriyel Konular

Moda tasarımcıları ve sanat yönetmenleri marka yöneticileri ile birlikte etkili şekilde konuşmak için, moda endüstrisinin yasal ve ticari çerçevesini anlamalıdır. Bu konuda öğrenciler Moda endüstrisinin gerçeklerini ekonomik ve finansal bakış açısından keşfedeceklerdir. Girişimci şirketler tarafından yüzleşilen zorlukları keşfedip bir iş planı oluşturmak için en iyi pratikleri öğreneceklerdir. Bu yeni işlerde büyüme potansiyelini analiz etme ve değerlendirme, başarı anahtarı faktörlerini tespit ederken finansal riskleri en aza indirme gibi işlemleri de içerir.

Modül şunları içerir:

 • Girişimcilik & Finans
 • Entellektüel Birikim

Teknik Konular

Gerçeğe bakılacak olursa, modada bir gelecek kariyeri, derin bir elbise yapısı bilgisi olmadan tasarlanamaz. Bu konuda, öğrenciler elbise çeşitliliği konusunda bilgi ve becerilerini ve tekstil türlerinde hem geleneksel hem de yüksek teknoloji üretim tekniklerini güçlendireceklerdir. Ayrıca yeni tekstil ve tasarım yaratmada teknolojini rolüne maruz kalacaklardır. Bu bölümü tamamladıklarında, öğrenciler üretim sürecini ve bir elbiseyi hayata geçirme konusundaki pratik konularını kavramış olacaklar.

Modül şunları içerir:

 • Dijital Tasarım Atölyesi
 • Yenilikçi Tasarım Atölyesi
 • Model & Dökümleme Gelişimi

France Compétence RNCP Diploması

Program boyunca bir dizi değerlendirme yapılır. Tüm değerlendirmeleri başarıyla geçen öğrenciler, France Competences RNCP Seviye 7 “Manager du Marketing et du Dévelopement de Produits de Mode” (“Moda Pazarlama ve Ürün Geliştirme Yöneticiliği” ) diplomasını almaya hak kazanırlar.

Kabul Şartları

Ücret Yapısı

Paris:

Öğrenim Ücreti: €12,800
Eğitim Kaynak Ücreti: €400

Ödeme Şartları:
Program başlamadan önce tam ödeme yapılmalıdır. Program başlangıç ​​tarihinden en az 7 ay önce yapılan öğrenim ücreti ödemelerinde erken kayıt indirimi (%10) yapılır.

VAE

Önceki Deneyimin Doğrulanması (VAE – Validation des Acquis de l’Expérience)

Kabul Edilebilirlik Koşulları:

Adayların VAE’de karşılaması gereken şartlar, 17 Ocak 2002 tarih ve 2002-73 sayılı Fransız yasasında yer almaktadır.

VAE’nin “Stil ve Moda Teknolojisi” başlığı için kabul edilebilirlik koşulları aşağıdaki gibidir:

Moda-giyim sektöründeki bir şirkette en az üç yılını tamamlamış olmak, böylece kişinin edindiği becerilerin temel olarak aşağıdakilere odaklanması gerekir:

 • Moda tasarımı ve koleksiyon oluşturma, malzemeler, ürün tasarımının teknolojik çözümleri, modellerin kalıp ve döküm yöntemiyle gerçekleştirilmesi, model prototipleme ve üretim hatlarının başlatılması ile ilgili bilimsel ve teknolojik beceriler;
 • Genel, ekonomik ve üretim becerilerinin organizasyonu;
 • İnsan becerileri: iletişim, çalışma, ortak çalışma, profesyonel uyum

 

VAE’ye başvuru prosedürü:

Aday, aşağıdakilerden oluşan kaydını IFA Paris’e göndermelidir:

 • “Önceki deneyimlerin Doğrulanması Sözleşmesi”
 • Bu tecrübeyi ve ücretli, maaşsız veya gönüllü olarak yaptığı faaliyetlerin süresini ve gerekirse daha önce almış olduğu eğitime ilişkin sertifikaları ve diplomalarını hesaba katan belgeler
 • 4 detaylı mesleki deneyimin sunumu

IFA Paris, minimum 3 yıllık faaliyet süresi de dahil olmak üzere koşulların karşılanıp karşılanmadığını kontrol ettikten sonra başvuru sahibinin talebinin kabul edilebilirliğine karar verir.

Adayın deneyim sunum dosyasını hazırlamasına yardımcı olmak için IFA Paris tarafından bir destek sağlanması önerilebilir:

 • Doğrulamak için deneyimin formülasyonuna yardım,
 • Doğrulama dosyasının oluşturulması için destek,
 • Jüri ile görüşme için  hazırlık.

Onay talebi, okul yönetiminden 2 üye ve profesyonel giyim sektöründe faaliyet gösteren 6 dış üyeden oluşan bir jüriye tabidir.

Jüri, bu konuya ve adayla yapılan bir görüşmeye veya profesyonel, gerçek veya yeniden yapılandırılmış bir duruma dayanarak doğrulama dosyasını inceler.

Floransa

Istituto Lorenzo de’ Medici – Uluslararası İtalyan Enstitüsü

1973’te kurulan Istituto Lorenzo de’ Medici (LdM), yüksek öğrenimde İtalya’nın en kapsamlı ve köklü uluslararası kurumları arasındadır. Floransa’daki ana kampüsüne ek olarak, LdM’nin Roma ve Toskana’da da kampüsleri mevcuttur. Bugün, LdM, dünyanın her yerinden yılda 3000’den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.

LdM kampüslerinin her biri, öğrencilerin hem tarihi hem de çağdaş İtalya’nın ilham verici kültürünü ilk elden deneyimlemelerine olanak tanır.

Istituto Lorenzo de’ Medici, öğrencilerin örgün eğitim yollarında ilerlemeleri, yaratıcılıklarını geliştirmeleri, kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve çevrelerindeki dünyayı etkilemek için kendilerini güçlendirmeleri aracılığıyla yüksek kaliteli bir uluslararası öğrenme deneyimi sunmaya kendini adamıştır.

Kendini işine adamış uluslararası profesörler, küçük sınıflar ve ilham verici akademik saha gezileri, LdM’de öğrenmeyi uluslararası bir topluluk bağlamında birey için farklı ve zenginleştirici bir deneyim haline getirir.

Akademik öğrenme, disiplinler arası projeler ve profesyonel sektörle etkileşim yoluyla kişisel ifade ve pratik uygulama fırsatı ile geliştirilmiştir. Dersler altı ana akademik bölüme ayrılır: Sosyal Bilimler, Yaratıcı Sanatlar, Tasarım, Beşeri Bilimler, Tarım ve İtalyan Dili ve Kültürü. İtalyanca olarak öğretilen İtalyanca Dil kursları dışında, dersler İngilizce olarak yürütülmektedir. Ayrıca, diğer alanlardan bazı eğitim programları, dilde yetkin öğrenciler için İtalyanca olarak da sunulmaktadır.

LdM öğrencileri, akademik deneyimlerini tamamlayan konferanslar, festivaller, film yapımları, arkeolojik kazılar, restorasyon projeleri, moda etkinliklerinde önemli rollere sahiptir.

Moda Tasarımı, Pazarlama ve Mağazacılık, yaratıcı araştırma, kumaş ve iplik analizleri ve moda kaynakları için donatılmış sınıflar sağlar. LdM ana kütüphanesinde bulunan çok çeşitli basılı ve dijital kaynaklara ek olarak, moda departmanının kütüphanesi giyim ve tekstil araştırmalarına odaklanmıştır. Üretim laboratuvarı ve stüdyoları, güncel yazılımlara sahip CAD teknolojisini içerir.

Floransa’nın dünyaca ünlü müzelerinin eşsiz koleksiyonları ve sergileri, bireysel büyüme ve akademik çalışmaların gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Şehir, zengin kültürel fırsatlar sunar ve sınıf ve stüdyo öğrenme deneyiminin bir uzantısı olarak moda programına bir arka plan sağlar.

LdM, dünya çapındaki kurumlarla bağlantılıdır ve İtalya’da Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir, (2 Aralık 1989); ayrıca Toskana Bölgesi tarafından bir eğitim kurumu olarak akredite edilmiş ve tanınmıştır (kod n. FI0735, 4 Temmuz 2012).

IFA, yüksek lisans öğrencilerine İtalyan modasının doğduğu yer olan Floransa’da araştırma, keşif ve yaratıcılık becerilerini daha da keskinleştirme fırsatı sunar.

Video Testimonials

İLGİLİ PROGRAMLAR

Moda Yönetimi MBA Programı – Moda İşletmeciliği

Moda Yönetimi MBA Programı – Moda İşletmeciliği

Giyim ve işletmeciliği üzerine odaklanan 24 aylık bu MBA programı, bir bütün olarak modanın yönetim tarafına bakar. SMBG tarafından her yıl en üst sıralarda yer alan bu program, en popüler MBA programlarımızdan biridir.
Moda Yönetimi MBA Programı – Lüks Marka Yönetimi

Moda Yönetimi MBA Programı – Lüks Marka Yönetimi

Bu MBA programı, modanın ötesinde lüksü araştırır ve lüks markalarla ilgili vaka çalışmalarını içerir. İşletme, dağıtım ve perakende, lüks çevre ve yaşam tarzına ve çok daha fazlasına derinlemesine bakma fırsatı sunar.
Moda Yönetimi MBA Programı – Moda Medyası

Moda Yönetimi MBA Programı – Moda Medyası

Moda Yönetimi Moda Medyası MBA Programı, moda iletişimine tutkusu olanlar içindir. Üst düzey moda yayınlarının nasıl oluşturulacağı, çevrimdışı (dergiler) ve ayrıca çevrimiçi (sosyal medya ve blog) gibi mecraların tüm teknik bilgilerini öğrenin....