Genel Bilgi

 • IFA Paris Sertifikalı bir FEDE Enstitüsüdür.
 • Süre: 3 yıl
 • Dil: İngilizce
 • Kampüsler : Istanbul, Paris, Shanghai, Online
 • Eğitim Başlangıç Tarihleri: Ocak 2024, Eylül 2024
 • Başvuru Ücreti: €150
 • Yıllık Öğrenim Ücreti:
  Paris €9,400
  Istanbul €8,200
  Online €6,500
 • Yıllık Ders Kaynak Ücreti: €400

Tanıtım

Moda Pazarlaması Lisans Programı, pazarlama, iletişim, dağıtım ve marka stratejileri açısından Doğu ve Batı arasındaki ikiliği keşfederken, yaratıcılığı ve yeteneği teşvik eden moda için sağlam bir iş müfredatına sahip olma olasılığını artıran yenilikçi bir yapıya sahiptir.

Modüller, bireysel ödevler, ekip çalışması ve endüstrinin keşfi yoluyla her bir özel beceriyi hızlandıran tüm öğrenciler için sürekli bir meydan okuma olan sistematik bir eğitim sunar. Teorik bilgilerin pratik uygulaması, moda, işletme, markalaşma ve pazarlama uzmanları tarafından verilen saha gezileri ve atölye çalışmaları ile garanti altına alınır.

Kursun oluştuğu 3 yıl, Yüksek Öğretim Çerçevesinde tanımlanan 3 seviyeye karşılık gelir. Kurs, Bologna Sözleşmesi ilkelerine uygun olarak oluşturulmuştur ve katılımcılara tamamlandığında toplam 180 AKTS (yılda 60 AKTS) kazandırır.

Program, benzersiz modüller ve öğrenme deneyimleri etrafında yapılandırılırken, 20’den fazla farklı ülkeden gelen yetenekli ve motive öğretim üyelerimiz öne çıkmaktadır. Bu çok boyutlu eğitim kazanı, farklı kültürel bakış açılarından yararlanmanızı sağlar ve bu da sorunları yaratıcı ve alışılmadık yollarla analiz etme ve çözme eğiliminizi teşvik eder.

FEDE Track

3 ekstra modülün (Dil Yeterliliği, Avrupa Projesi ve Kültürlerarası Yönetim, ve İK) doğrulanması yoluyla ek 18 AKTS’yi tamamlayarak öğrencilerimiz üç farklı sertifika almaya hak kazanır :

 • IFA Paris tarafından Moda Pazarlama Lisansı
 • FEDE‘den Moda Pazarlama Avrupa Lisans Diploması (BE)

Çevrimiçi program canlı ve gerçek zamanlı olarak (Paris veya İstanbul yerel saati) gerçekleşir ve öğretim görevlisi ve diğer öğrencilerle çevrimiçi online platformunuz aracılığıyla etkileşime gireceksiniz. Ancak canlı bir derse katılamıyorsanız veya kaçırıyorsanız, her oturum da kayıt altına alınacaktır, böylece geri dönüp size uygun bir zamanda daha sonra izleyebilirsiniz.

Program Yapısı

3 yılın modüllerini inceleyiniz:

İlk Yıl

Yüksek Öğrenim çerçevesi altında, ilk yıl, Yüksek Öğrenimde 4. Seviyeye denktir. Öğrenciler moda dünyasının evrenini keşfetmek için temel modülleri takip ederler. Öğrenme eğrilerinin pedagojik temelini oluşturmak için pazarlama, iletişim, pazar araştırması, insan kaynakları ve muhasebe konularında temel beceriler kazanacaklardır.

Modül Gruplamaları:

Pazarlama Temelleri: Öğrencilerin geniş bir çerçevede pazarlama dünyasıyla tanıştırılacağı yerdir.

 • Temel Pazarlama İlkeleri
 • Segmentasyon, Hedefleme ve Konumlandırma
 • Tüketici Davranışı
 • Temel pazarlama iletişimi

Moda İşletmeciliği: Öğrencilerin girişimci olarak kariyerleriyle tanıştırılacağı modül gruplamasıdır.

 • Temel Muhasebe ve İstatistik
 • İnsan kaynakları
 • Moda Endüstrisi Döngüsü
 • Moda Dağıtım Panoraması
 • Moda Markalaştırması

Moda Ortamı: Bu, öğrencilerin yaratmanın temellerini öğrenmeleri için yönlendirildiği, moda kariyerinin özünü ve özelliklerini keşfetmek için çok özel bir modüldür.

 • Giysi Tipolojisi
 • Ürün Geliştirme
 • Renk Teorisi ve Tasarımı
 • Moda Trendleri

Dijital Moda: Sektördeki herkesin yetkin bir şekilde sahip olması gereken pratik ve elektronik becerilere meydan okuyacak modül gruplandırmasıdır.

 • Ofis Paketi
 • Temel İnternet Becerileri
 • Grafik Becerileri

Destekleyici Çalışmalar: Öğrencilere kişisel, kariyer ve endüstri temelli gelişimlerine ilişkin anlayışlarını geliştirmeleri için gerekli araçları sağlar.

 • Çağdaş Moda Tarihi:
 • Moda kültürü
 • Moda Haberleri
 • Kişisel ve Mesleki Gelişim
 • Çalışma Metodolojisi

İkinci Yıl

Yüksek Öğrenim çerçevesinde ikinci yıl YÖ Düzey 5’e karşılık gelir. Öğrenme deneyimlerinin bu aşamasında öğrenciler Moda Pazarlamasında uzmanlaşmaya teşvik edilir. İş ve yaratıcı modüller arasında mükemmel bir uyumla pazarlama iletişimine odaklanılır.

Modül Gruplamaları:

Pazarlama Temelleri: bu modül gruplaması, öğrencilere kendi disiplinleri hakkında derin ve yenilikçi bir anlayış kazandırmak için Moda Pazarlamasının hem stratejik hem de operasyonel perspektifleri etrafında yapılandırılmıştır.

 • Stratejik Pazarlama:
 • Medya ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Marka İletişimi
 • Perakende Yönetimi
 • Satın Alma ve Mağazacılık
 • Görsel Mağazacılık

Moda İşletmeciliği: bu ikinci bölüm, öğrencilerin iş ve girişimcilik becerilerini daha da geliştirmelerine olanak sağlar

 • Finans ve Bütçe
 • E-Moda
 • Küresel Sosyal Ekonomi ve Gelişmekte Olan Piyasalar
 • Pazar araştırması

Moda Ortamı: bu ikinci bölümü oluşturan modüller, giysi yapımı odaklıdır.

 • Tekstil Teknolojisi
 • Konfeksiyon Üretimi ve Kalitesi
 • Teknik Dosyalar

Dijital Moda: Öğrenciler, ilk yıl modüllerinde öğrendikleri temel bilgileri pazarlama alanında uygulama olanağı bulurlar.

 • Grafik Becerileri 2

Destekleyici Çalışmalar: ikinci yılda bu modül gruplandırması, öğrencilerin üçüncü yıl stajları için piyasaya hazır hale getirmek için mesleki ve yaratıcı becerilerini geliştirmeye yönelik bir platformu temsil eder.

 • Staja Hazırlık
 • Kişisel ve Mesleki Gelişim
 • Yaratıcı Yazma 1 ve 2

Üçüncü yıl

Yüksek Öğrenim çerçevesinde üçüncü yıl bir YÖ Düzey 6’ya tekabül eder. Öğrenme deneyimlerinin son sürecinde öğrenciler, kendi kişisel projelerinin geliştirilmesinin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için önceden edindikleri tüm aktarılabilir becerileri harekete geçireceklerdir. Moda Pazarlama uzmanlığını seçen öğrencilerin, markalaşma ve iletişim stratejilerine odaklanan kapsamlı bir pazarlama planı üretmeleri gerekecektir.

Bununla birlikte, öğrencilerin teorik bilgilerini pratik bir bağlamda uygulamak için bir staj dönemini tamamlamaları gerekecektir.

FEDE Track

FEDE Track’e kaydolmayı seçen öğrenciler, IFA Paris Moda Pazarlama Lisansına (aynı kabul koşulları) kayıtlı olmalı ve programın ilk 2 yılını tamamlamış olmalıdır. Bu 2 yıl boyunca biriken AKTS, doğrudan FEDE Moda Pazarlama Avrupa Lisansının ilk 2 yılının denkliğine aktarılacaktır.

Bu işlem için kayıt ücreti, üçüncü yıldan önce doğrudan FEDE’ye ödenebilecek bir 437 Euro’dur.

HATIRLATMA: Moda Pazarlaması BE ile birlikte ek bir sertifika alınabilir:
Chargé de développement marketing et commercial – Fiche RNCP n° 36374, 18 Mayıs 2022 tarihinde kaydedilmiştir.
NSF Kodu 312: Ticaret, satış.
Düzey 6

Düzey 6 Sertifikasına sahip olmak, öğrencilere kamu üniversiteleri tarafından sunulan yüksek lisans programlarına kabul için uygunluk sağlar*. France Competences (veya RNCP Sertifikaları), uluslararası düzeyde çeşitli düzenleyici kurumlar tarafından tanınmaktadır (İngiltere’de QAA, Türkiye’de YoK, Avustralya’da AQA, Çin Eğitim Bakanlığı vb.).

Sınırlamalar uygulanır ve her üniversitenin kendi kabul süreçlerine ve düzenlemelerine bağlıdır.
Avrupa’da Moda Pazarlaması Lisansını alabilmek için öğrencilerin, IFA Paris’in Moda Pazarlaması Lisansının üçüncü yıl modüllerini onaylamalarının yanı sıra aşağıdaki dersleri geçmeleri gerekecektir:

Modül 1: Mesleki Deneyim – 42 AKTS

Bir pazarlama raporu ve stajı etrafında yapılandırılmış 300 ila 390 saat arasında değişen bir kurs modülüdür. IFA Paris’teki Moda Pazarlama Lisans Programının üçüncü yılına kaydolan öğrenciler, nihai entegre proje ve staj raporları ile denklikten yararlanacaklardır (program yapısı sekmesine bakın).

Modül 2: Dil becerileri – 12 AKTS

Öğrenciler tarafından seçilen bir Avrupa dilinde yazılı ve sözlü becerilerin değerlendirilmesine dayalı 80 ila 100 saatlik bir modüldür.

Öğrenciler Modül 2 için İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca veya Portekizce seçebilirler. Değerlendirilen dil Modül 3 ve 4 sınavlarında kullanılan dilden farklı olmalıdır.

Modül 3: Avrupa projesi – 3 AKTS

Öğrencilerin Avrupa kültürel ve demokratik kurumları hakkındaki bilgilerini değerlendiren 40 ila 60 saatlik bir modüldür.

Modül 4: Kültürlerarası Yönetim ve İnsan Kaynakları – 3 AKTS

Öğrencilerin Avrupa kültürlerarası organizasyon çerçevelerinde gezinme becerilerini değerlendiren 40-60 saatlik bir modüldür.

Lütfen unutmayın ki 3. ve 4. modüller IFA Paris tarafından öğretilecek olup, FEDE Seçeneğini tercih eden öğrenciler, bu modüllerin başlangıç programlarına eklenmiş olacaktır. Dil yeterliliği, Avrupa projesi ve kültürlerarası yönetim ile insan kaynakları modülleri, her yıl Nisan ve Haziran aylarında FEDE tarafından düzenlenen sınav oturumları sırasında doğrudan değerlendirilecektir.

IFA Paris’teki Moda Pazarlaması Lisansı ile FEDE’deki Avrupa Moda Pazarlaması Lisansı arasındaki paralel program şu şekildedir:

3 yıl boyunca Öğrenci İş Yükü:

Toplam İş Yükü 3893 Saat
2257 Saat Yüz Yüze Ders
1456 Saat Bireysel Çalışma
180 Saatlik Endüstri Networking’i

Kabul Şartları

Ücret Yapısı

Paris:

 • Yıllık Öğrenim Ücreti: €9,400
 • Yıllık Eğitim Kaynak Ücreti: €400

Istanbul:

 • Yıllık Öğrenim Ücreti: €9,400
 • Yıllık Ders Kaynak Ücreti: €400
 • Zorunlu Öğrenci Sağlık Sigortası Ücreti: €60*

*Bu hizmet oturum izni alabilmek için zorunludur. Fiyat kura göre değişiklik gösterebilir.

Online:

 • Yıllık Öğrenim Ücreti: €6,500
 • Yıllık Ders Kaynak Ücreti: €400

Ödeme Şartları:

Program başlamadan önce tam ödeme yapılmalıdır. Program başlangıç ​​tarihinden en az 7 ay önce yapılan öğrenim ücreti ödemelerinde erken kayıt indirimi (%10).

Öğrenim Ücretine dahil olanlar:

 • Microsoft Office Paketi
 • IFA’nın Online Öğrenim Yönetim Sistemine (LMS) erişim
 • Ders materyali
 • Dersler
 • Tüm konuk derslerine erişim
 • Tüm kampüs konuşmalarına erişim

Kaynak Ücretine dahil olanlar:

 • IFA Paris E-Kütüphanesine erişim
 • WGSN’ye Uzaktan Erişim
 • Alumnforce’a erişim

Ücretlere dahil olmayanlar:

 • Modüle özel malzemelerle ilgili masraflar (ör: kumaş alımı, gelecek panoları vb.)
 • Baskı ve fotokopi masrafları
 • Üçüncü yıl projesinin basılı kopyasını öğrencilerin bağlı olduğu bölge merkezine göndermek için posta masrafları (online öğrenciler için)
 • Herhangi bir uçak bileti ve konaklama maliyeti

Gerekli Olan Malzemeler (Online İçin)

 • Güncel bir işletim sistemine sahip güncel bir bilgisayar
 • İyi bir internet bağlantısı
 • Güncel bir web tarayıcısı (iki ayrı web tarayıcısına erişiminizin olduğundan emin olmanız önerilir)
 • Mikrofon ve Kulaklıklar (mikrofonlu bir kulaklık)
 • Webcam
 • Adobe Creative Cloud

Video Testimonials

İLGİLİ PROGRAMLAR

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı

IFA Paris’in imza programı olan Moda Tasarımı Lisans Programı, mezun olduktan sonra eksiksiz moda koleksiyonları oluşturmak ve marka yönetimine kadar endüstrinin gereklilikleri için tüm bilgi, teknik ve süreçleri öğretir.
Sürdürülebilir Moda Lisans Programı

Sürdürülebilir Moda Lisans Programı

Moda Sürdürülebilirliği Lisans Programı, tamamen çevre dostu moda yöntemlerine odaklanır ve bu programda tasarım veya işletme tarafında uzmanlaşmayı seçebilirsiniz.
Moda ve Lüks İşletmeciliği

Moda ve Lüks İşletmeciliği

Moda ve Lüks İşletmeciliği Kısa Eğitimi, bir moda girişimcisi olmak için ana fikrin hazırlanmasından bir konseptin ticarileştirilmesine ve tanıtımına kadar gerekli olan temel becerileri sağlar.