IFA Paris, moda endüstrisindeki gelişmeleri öngören akademik programlar sağlamaya bağlıdır. İkincisi, gezegenlerimizde dolaşan tüm uçak ve teknelere eşdeğer bir karbon ayak izi ile dünyanın en büyük ikinci kirleticisidir. Kaynak İsrafı, kimyasal kirlilik, suyun aşırı kullanımı ve fazla üretim, sektörümüzü yapılandıran paydaşların faaliyetlerini tanımlayan özelliklerdir. Kolektif bir farkındalık hepimizi operasyonlarımıza bakış açımızı yeniden tanımlamaya zorlarken, sürdürülebilir olmak sadece bir trendi benimsemekle ilgili değildir. IFA Paris için bu bir zorunluluk haline gelmiştir.

Ocak 2019’dan bu yana, IFA Paris Yönetim Kurulu Başkanları, okullarımızın Kurumsal Sosyal Sorumluluk sertifikalı kurumlara dönüştürülmesini başlattı. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) dayanan felsefemiz, 3 önemli bileşeni dengeleyebilmemizi amaçlamaktadır: Gezegen, İnsan ve Kâr.

Sürdürülebilir stratejimizi şekillendiren 3 ana hedef var:

 • Farklı paydaşlarımızla (öğrenciler, öğretim görevlileri, tedarikçiler, ortaklar ve yerel topluluklar) ilişkilerimizde şeffaflığa olan bağlılığımızı yenilemek ve sağlamlaştırmak
 • Öğrencilerimizin ve mezunlarımızı tatminini teşvik eden çok kültürlü bir ortamı beslemek ve genişletmek
 • Mezunlarımızı inovasyonu ve değişimi yönlendirecek yarının sürdürülebilir liderleri olarak konumlandırmak için tüm kaynaklarımızı seferber etmek

Aşağıdaki IFA Paris Sürdürülebilirlik Taahhüdü etrafında dönen geniş ölçekli bir eylem planı şu anda uygulanmaktadır:

1. GRUP ÇAPINDA ŞEFFAF BİR YÖNETİMİN TEŞVİK EDİLMESİ

 • KSS Felsefemizi uluslararası stratejimize entegre etmeye bağlılık göstereceğiz
 • Kampüsler arası yönetimimizin her zaman Sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olmasını sağlamak için gerekli kaynak seviyesini koruyacağımıza kefil olacağız
 • Bireylere, onurlarına ve temel haklarına saygı gösterme sözümüzü yenileyeceğiz
 • Çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza fırsat eşitliği sağlamak için her türlü ayrımcılığa karşı her zaman mücadele edeceğiz
 • En katı uluslararası Veri Koruma standartlarına uyarak tüm paydaşlarımızın gizliliğini koruyacağız

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SORUMLU BİR ÇALIŞMA ORTAMINI SÜRDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMAK

 • Kariyer ilerlemelerine dinamik olarak yardımcı olmak için idari ve eğitmen ekiplerimizin yetkinliklerini geliştireceğiz
 • Çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sağlık ve güvenliğini koruyarak optimal bir iş/yaşam dengesini besleyeceğiz
 • Yönetim ekibimiz ile personelimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasındaki açık ve şeffaf iletişimi teşvik edeceğiz

3. ÇEVREYİ KORUMAK

 • Pedagojik stratejimize Eko-kavram etrafında odaklanan bir dizi modül, seminer ve çalıştay entegre edeceğiz.
 • Genel karbon ayak izimizi düzenli olarak değerlendirecek ve ele alacağız

4. PAYDAŞLARIMIZLA İŞ ETKİLEŞİMLERİMİZİN ÇEVRESİNDEKİ MEVCUT ETİK ŞEMASIMIZIN GENİŞLETİLMESİ

 • Her türlü olası aktif veya pasif yolsuzluğu önlemek için iş etiği ilkelerini savunacağız
 • Tedarikçilerimizin iş ve çevre etiğinin önemi konusundaki vizyonlarını genişletmelerine yardımcı olacağız
 • Paydaşlarımızla sürdürülebilir ve kalıcı ilişkiler yaratacağız

5. ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇIKARLARINI TÜM KARARLARIMIZDA ANA BİLEŞEN OLARAK YERLEŞTİRMEK

 • Kabulden mezuniyet sonrasına kadar öğrenci nüfusumuzun ilgi alanlarına hitap edecek bir akademik program teklifi sunacağız
 • Öğrencilerimizin ve personelimizin sağlık, güvenlik ve güvenliğini garanti edeceğiz
 • Öğrenci katılımı ve pedagojik takip için mükemmel standart seviyeleri korumak adına en iyi uygulamaları sağlayacağız
 • Uygun seviyelerde finansal ve materyal destek sağlayarak programlarımızın geniş bir öğrenci yelpazesine erişilebilirliğini destekleyeceğiz.

6. YEREL TOPLULUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK

 • Faaliyet gösterdiğimiz topluluk ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacağız
 • Genel ve kamu çıkarlarını savunan girişimlere katılacağız

TOUMAÏ

Sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu bir IFA Paris yaratmak, okulun temel bağlılıklarından biridir. Sürdürülebilir ve saygılı uygulamaları kampüsümüze yerleştirmeye yönelik çalışmalarımız yakın zamanda bir yıllığına TOUMAÏ etiketiyle ödüllendirildi.

Fransa’da KSS’yi teşvik eden lider bir kuruluş olan LUCIE tarafından geliştirilen TOUMAÏ, ISO 26 0000 standartlarına göre çerçevelenmiştir ve aşağıdaki sektörlerde eylem için bir katalizördür: hesap verebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal açıdan sorumlu çalışma ve iş uygulamaları ve eğitim gündemimiz aracılığıyla sürdürülebilirliği teşvik etme kararlılığı.

TOUMAÏ, öğrenciler, öğretim görevlileri ve profesyonel personel, mezunlar ve endüstri ortakları dahil olmak üzere IFA Paris topluluğundaki herkesin başarısını takdir etmede önemli bir adımdır.

DAHA FAZLA
Pedagojik Strateji

Pedagojik Strateji

With a holistic approach, IFA Paris’ Online pedagogy allows us to accompany our students in a journey of professional self-discovery through a carefully crafted teaching and learning strategy. IFA Paris – Learn Online, the dedicated E-Learning Offer of ...