Skip to main content
Etkinlik ve Kampüs Haberleri

Yaratıcılığı ve Sürdürülebilirliği Keşfetmek: IFA Paris Istanbul Öğrencileri Eco Art Lab Atölyesinde

By Mayıs, 2024No Comments

Sanat, değişimi ilham vermek, yaratıcılığı ateşlemek ve çevremizle daha derin bir bağlantı kurmak için güçlü bir araçtır. Öğrencilerimiz, İstanbul Modern Müzesi’nde gerçekleşen Eco Art Lab: Kağıdın Dönüşümü atölyesinin dönüştürücü deneyimine kendilerini kaptırdılar. Bu sanat, sürdürülebilirlik ve eğitim arasındaki işbirliği, yeni bakış açıları, yaratıcı faaliyetler ve çevremiz üzerindeki etkimizin daha derin bir anlayışına kapılar açtı.

Damat Tween’in sponsorluğunda gerçekleşen Eco Art Lab atölyesi, sanatsal keşif ile çevre bilincinin harmanlanmasına odaklandı. Bu atölye genç zihinleri doğa ile sanat yoluyla etkileşime geçmeye teşvik ederek, çevresel zorluklarla başa çıkmada sorumluluk duygusu ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçladı.

Atölye boyunca öğrenciler, yaratıcılıklarını teşvik etmek ve sürdürülebilir uygulamaları desteklemek amacıyla tasarlanmış bir dizi etkinliğe katılma şansı buldular. Sanatçılarla gerçekleştirilen geri dönüşüm atölyelerinden kağıdın dönüşümüne kadar, program öğrencilerin düşünme tarzlarını değiştirerek günlük nesnelerin potansiyelini yeniden hayal etmelerini sağladı.

Atölye deneyimi, öğrencilerin geri dönüşüm binasından alınan malzemelerle kağıt yapma sanatını öğrendikleri bir süreçle etkileyiciydi. Müzenin koleksiyonundaki eserlerden ilham alan öğrenciler, doğal formların güzelliğini ve el yapımı kağıdın sanatsal yönünü keşfettiler. Atölye, öğrencilerin ürettikleri kağıt üzerine kendi çizimlerini yaparak kişisel ifadelerini çevresel bilinçle birleştirmelerini sağladı.

Bu Eco Art Lab atölye deneyimi, IFA Paris Istanbul’un bütüncül eğitime olan bağlılığını yansıttı; burada yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk bir araya geldi. Öğrencilere, moda endüstrisinde çevre dostu uygulamaları ve yenilikçi çözümleri savunarak değişimin bir parçası olma gücü verdi.

Bu zengin deneyimi yansıttığımızda, bu öğrencilerin yeni keşiflerini ve ilhamlarını nasıl kendi yaratıcı yolculuklarına entegre edeceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz; bu, sanat ve sürdürülebilirlik aracılığıyla dünyaya pozitif bir etki yapma yolunda adımlarını atmaları için bir fırsattır.