Skip to main content
Moda TeknolojisiModada Sürdürülebilirlik

Çin Moda Endüstrisi Yeşil Devrimini Hızlandırıyor

By Nisan, 2019Nisan 16th, 2022No Comments

30 yıldan az bir sürede Çin, milyonlarca insanı yoksulluktan çekerek dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline geldi. Ama ne pahasına? Doğal kaynakların yoğun kullanımı, elementlerin kalitesinin (su, hava, toprak) bozulması ve her türlü enerjinin çılgınca tüketimi. Ne amaçla? Küresel ekonominin ihtiyaçları tarafından yönlendirilen yakıt doldurmanın aşırı üretimi. Bu eşi benzeri görülmemiş ekolojik krize cevaben (özellikle büyük şehirlerde), çevresel yönetim ulusal bir öncelik haline geldi. Kalkınma için bu itici güç, aynı zamanda ülkenin uluslararası sahnedeki enerji dönüşümünde lider olarak kendini göstermesi için bir fırsattır. 15 yıldan uzun bir süredir Şangay’da bulunan IFA Paris, özellikle moda dünyasında devam eden bir değişime tanık oluyor.

Kot işçisi kirlilik maskesi ile

Paris’in iklim anlaşması çifte bir sürpriz yarattı: ABD’nin tüm çevre bölümlerinden ayrılması, ama her şeyden önce Çin’in daha yeşil bir ekonomiye yönelik çalışma taahhüdünün yapılması. Bunun nedenlerini belirli istatistiklere göre daha iyi anlıyoruz: Dünyadaki en kirli 20 şehirden 13’ü Çin’de bulunuyor ve ince parçacıklar yılda 1,5 milyondan fazla insan öldürüyor, tekstil endüstrisi ise yalnızca günde 70.000 ton atık üretiyor … Başka bir deyişle, doğal olguyu durdurmak, gezegendeki en büyük kirletici için büyük bir zorluktur!

Son yıllarda yapılan reformlar iki aşamalı bir ekoloji ile karşı karşıya kalmıştır: bir yandan, (kötü) alışkanlıklarını değiştirmek için uğraşan moda endüstrisinin aktörleri ve bir yandan da yavaş yavaş sağlık ve çevre sorunları tarafından uyandırılan nüfus. Bir önceki, sürdürülebilirlik kültüründe yeterince duyarlı ve eğitimli olmamasına rağmen, bir sonraki, tüketim tarzlarını değiştirme zorunluluğunun farkına varıyor. Satın alma gücünü keskin bir şekilde yükselten Çin orta sınıfı ve onunla birlikte nicelikten ziyade daha nitelikli tüketme arzusu artarken, diğer kategoriler güvencesizlikte yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle, gezegeni korumayı düşünmek, bu asil davaya katkısından ziyade, hayatta kalma konusunda endişeli olan bu imtiyazlı nüfus için daha az önemlidir.

Çin Moda Endüstrisi

Çin tekstil ihracatının çoğunluk müşterileri olarak, büyük Batılı gruplar (liderlik alanındaki H&M), daha fazla etik kıyafet pazarlamakta ve Batılı ülkelere göre (kültürel adaptasyonlar nedeniyle) kesinlikle daha az agresif bir yeşil saldırı ile uğraşmaktadır; ama çok ön planda. Kering Grubu (Gucci, Saint Laurent, vb.), Çinli elit girişimlere Sürdürülebilir Yenilik Ödülü’nü vererek sistemin reformunda yardımcı oluyor. Bazı çevre STK’ları (“Redress”) tarafından teşvik edilen sürdürülebilir moda yavaş yavaş zemin kazanıyor. Tüm bu işlemler Şangay Moda Haftası (SFW), bağımsız moda tasarımcılarına ödüller vererek kendisini eko-etiketlerin tanıtım aracı olarak konumlandırdığı için başarılı oldu.IFA Paris, bu yeni nesil moda tasarımcılarının gereken ekolojik bir farkındalık kazanmasını sağlamak için programlarına sürdürülebilir moda modülleri dahil ederek ve “İleri Dönüşümlü Moda” gibi kısa özel eğitim kursları geliştirerek, bu eğilime katkıda bulunuyor. Yakın gelecekte, tekstil endüstrisinin değer zinciri üzerinde bir etkisi var.

Daha sürdürülebilir bir modaya kendini adamada kararlı olan IFA Paris, bir kez daha Moda Devrimi hareketine katılacak: https://www.fashionrevolution.org

Siz de katılmak ister misiniz? İleri Dönüşümlü Moda Kısa Eğitimiya katılın.