Skip to main content
Modada Sürdürülebilirlik

IFA Paris Sürdürülebilir Moda Lisans Programı 3. Yılını Kutluyor

By Kasım, 2022No Comments

26 Eylül günü yeni dönem eğitimlerine rekor sayıda öğrenci ile başlayan IFA Paris bu yıl aynı zamanda dünyanın ilk Sürdürülebilir Moda Lisans programının başlatılmasının 3. Yılını kutluyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun Brundtland Raporu olarak bilinen raporunda tanımlandığı gibi, “sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır”. Bugün, somut eylemler olmadan yarının dünyası üzerinde çok ağır bir etkisi olacak büyük bir iklim acil durumuyla her zamankinden daha fazla karşı karşıyayız. Bu nedenle, gezegendeki tüm aktörlerin son yıllarda giderek artan iklim değişikliğini yavaşlatmak için harekete geçmesi ve çözüm bulması şart.

Moda sektörü çevreyi en çok kirleten sektörlerden biri ve öğrencilerimiz bunun farkında. Bu nedenle Moda Sürdürülebilirliği Lisans programı, sektördeki şirketlerin kaynak israfını durdurarak ve ürünlerini çevresel ve sosyal saygıyla tasarlayarak üretimlerinde çevreye duyarlı uygulamaları nasıl uygulayabileceklerini incelemektedir.

Fashion Sustainability student work

Daha önce UNESCO Ekolojik Bilimler Bölümü’nde 13 yıl çalışmış olan KSS gelişiminden sorumlu ve Lisans Moda Sürdürülebilirliği’nin yaratıcısı olan profesörümüz Hélène Gille ile sohbet ettik. Sürdürülebilir kalkınmayı yaratım ve yaratıcı endüstrilerle ilişkilendirmenin önemli olduğunu kendisi de açıklıyor. Gerçekten de günümüz tüketicilerinin şeffaflık konusunda gerçek talepleri var ve sürdürülebilirliğin tükettiklerinin doğal bir parçası olmasını istiyor. Amaç, yıllardır bahsettiğimiz bu ekolojik geçişi gerçekleştirmek ve sonunda endüstrilerin gerçek eylemleriyle somut hale getirmektir. Hali hazırda olumlu bir performans göstermeliyiz, ancak çok az şirket sürdürülebilir yönetimi ciddi şekilde entegre ettiği için o seviyede değiliz.

Bu nedenle bu sektörlerin gelecekteki aktörlerinin sürdürülebilirlik konusunda eğitilmesi önemlidir. Yeni nesiller aslında karşı karşıya olduğumuz aciliyet nedeniyle bu konulara daha duyarlı.

Özellikle bir yükseköğretim kurumu için, yeni nesillere bu ekolojik geçişte başarılı olacak anahtarları vermek önemlidir.

Moda Sürdürülebilirliği Lisansı, bu gençleri eğitmek için benzersiz bir programdır. IFA Paris, sürdürülebilir kalkınmaya dayalı eksiksiz bir öğretim programı sunan dünyadaki ilk okuldur.

Fashion Sustainability student work

Bu program sayesinde öğrenciler, modayı nasıl daha sürdürülebilir hale getireceklerini, çeşitli eko-tasarım stratejilerini nasıl uygulayacaklarını ve moda markalarının ekolojik geçişini analiz edip çözeceklerini öğrenirler. Moda Sürdürülebilirliği Lisansı, basit bir programdan çok daha fazlasıdır, bir vizyon, bir değişimin itici gücüdür. Amacı, moda endüstrisinde tüketim ve yaratım geçişini hızlandırmaktır.

Programlarımızın her biri ekolojik ve sorumlu boyutu içerse bile, bu program benzersizdir ve moda okulunun temel katma değerlerinden biridir.

Program hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz: Sürdürülebilir Moda Lisans Programı