Skip to main content
Etkinlik ve Kampüs HaberleriGirişimcilik

Unthreading Projesi, 5.Kez Gerçekleşiyor

By Ocak, 2023Şubat 20th, 2023No Comments

2017’de IFA Paris, Good Chance Theatre ve Emmaus Solidarity ile işbirliği içinde, her türden hevesli tasarımcıya Paris’te moda yoluyla yaratıcılıklarını ifade etme fırsatı vermek için bir girişim başlattı. Girişim, La Bulle’de ve IFA Paris kampüsünde, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların ve IFA Paris moda öğrencilerinin, Emmaüs Solidarité’ye bağışlanan kullanılmış giysileri geri dönüştürmek için işbirliği yaptıkları bir haftalık bir atölye çalışmasıyla başladı.Projenin başarısı nedeniyle, IFA Paris bu girişimi Çağdaş Moda Tasarımı yüksek lisans müfredatına dahil etti.

2021 yılında bu projenin üçüncüsü gerçekleştirildi. Küresel Covid-19 krizi nedeniyle moda dünyası sürekli değişirken, kapsayıcılığı ve çeşitliliği teşvik eden projeleri yapılandırma ihtiyacı daha da önemli hale geldi.

Moda bir dildir ve bu nedenle toplumsal bağlamları tercüme etmeli ve bunlarla etkileşime girmelidir.Bu yıl da Unthreadings projesi 5. kez geri dönüyor ve moda koleksiyonlarını sanat eserlerine dönüştürmek için gerekli olan farklı kültürlerin, yaratıcı bakış açılarının ve ideolojilerin çoğulluğunu vurgulamak istiyor.

Katılımcılar, IFA Paris’ten 3 öğrenci ve Good Chance tarafından seçilen 1 veya 2 katılımcıdan oluşan ekipler halinde çalışacaklar. İdeal olarak, toplam 6 grup katılacak.Beklenen sonuçlar ise, projenin ilk bölümünde oluşturulan ve deneysel bir ileri dönüşüm koleksiyonuna karşılık gelen 10 görünüm.Ticari bir bakış açısıyla engelli bireylerin tipolojisi düşünülerek oluşturulmuş ayrıca 2-3 görünüm.

11 Ocak’tan 29 Mart’a kadar, katılımcılar projenin ilk bölümüne başlayacak ve göç üzerine bir yansıma etrafında 10 görünümden oluşan kapsül koleksiyonlarını tasarlamak için hayal güçlerini serbest bırakacaklar.

Bu koleksiyon, Emmaus tarafından sağlanan ikinci el giysilerden ileri dönüşüm tekniklerinin kullanımına dayanacaktır. Bu koleksiyona paralel olarak, projenin ikinci bölümüne de başlayacaklar ve engelli bir müşteri tarafından giyilmek üzere 2 ila 3 görünüm oluşturacaklar. Bu projenin sonunda bir jüri kazanan görünümleri seçecek.

Good Chance tarafından seçilen katılımcılar, Temmuz 2023’te IFA Paris’te Kısa Kurs Moda Stüdyosuna katılmak için burs alacaklar.Samantha Bellock’un jüri üyeleri, Ekim 2023’te Londra Moda Haftası’nda sunulacak olan engelli müşteriler için yaratılan 2-3 görünüm seçecek.

Unthreadings sadece yaratıcılıkla ilgili değil, aynı zamanda mültecilere ve göçmenlere Fransa’daki iş dünyasına ve moda endüstrisine daha iyi entegre olmaları için becerilerini ve yeterliliklerini geliştirme şansı vermek için bir fırsat.