Skip to main content
Modada SürdürülebilirlikRöportajlar

Akademik Direktör Albane Forestier İle “Modada Ahlak” Konulu Araştırması Hakkında Bir Röportaj

By Kasım, 2018Nisan 17th, 2022No Comments

“Moda ve ahlak arasındaki ilişki Batı modasının başlangıcından beri var!”

Michel Temman: Lyon Üniversitesi’nde sunulan “Modada Ahlak” konulu makalenizin ne hakkında olduğunu birkaç kelimeyle özetler misiniz? Temel noktalar nelerdir?

Albane Forestier: Eğitimli bir tarihçi ve 18. yüzyıl uzmanı olarak, 18. yüzyılda genel olarak halk tarafından nispeten bilinmeyen bir moda olgusu üzerinde çalıştım; küçük ustalar. Bunlar abartılı bir şekilde giyinen ve kadınsı davranışları olan genç aristokratlardır. Zamanın ahlakçıları, -18. yüzyılda erkeklerin makyaj yapmasına rağmen- yanaklarına çok fazla allık sürdükleri için onlara gülüyorlardı. Çok fazla mücevher takıyorlar ya da aşırı parfüm kullanıyorlardı. Çalışmam, kadın giyimine ait işaretlerin benimsenme derecesini ve zamanın erkeklik kodlarının bu gençleri nasıl yıkıcı karakterlere dönüştürdüğünü değerlendirmeyi amaçladı. Araştırmam koalisyonlarının ait oldukları aristokrasinin temelini oluşturan savaşçı değerlere meydan okuduğunu ve buna bağlı olarak baskın bir toplumsal düzenin eleştirisini temsil ettiğini gösterme eğilimindeyken, bekâretlerine yönelik bu zorluğun cinsel kimliğini bu şekilde tehlikeye atmadığını gösterme eğilimindeyim.

Özellikle bu genç insan grupları arasında çizilebilecek paralellikler ilgimi çekti – ayrıca kadınlar, küçük metresler de vardı – ve kültürlerin veya alt kültürlerin daha çağdaş fenomenleri – modlar, punklar, gothlar, hippiler… Gerçekten de paralellikler var: Bu gençlerden oluşan gruplar, kendi dillerini, farklı sosyal mekânları, kimlik kıyafet kodlarını geliştiriyorlar ve mevcut topluluk değerlerini aşıyorlar. Dahası, bu küçük ustaların mirasçıları olan Incredible, İcra Kurulu’nun başında öne çıkan bu abartılı dandy’ler, 1984’teki Central Saint Martins’ten mezuniyet koleksiyonu için John Galliano’ya ilham verdi.

M.T.: Bu sunum Lyon 2’de nasıl yapıldı? Konferansın – ve dolayısıyla makalenizin – de yayınlanması planlanmış mı?

Albane Forestier: Lyon 2 Moda Üniversitesi, Elico (Lyon bilgi ve iletişim araştırma ekibi) ve Lahra (Rhône-Alpes tarihi araştırma laboratuvarı) araştırma laboratuvarları tarafından düzenlenen konferans, moda ve iletişim dünyasından akademisyen ve profesyonelleri ve tarih, kültürel çalışmalar, sosyoloji, semiyoloji ve moda çalışmaları dâhil olmak üzere birçok disiplini bir araya getirdi. Sunum, “Cinsiyet ve Giyim” konulu panel tartışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi. Organizatörler bu konferansın takibini, konferansın bir yayını ile yapmayı planlamışlar.

M. T.: Bu “modada ahlak” konusu uzun süredir ilginizi çekiyor mu? Eğer öyleyse, neden?

Albane Forestier: En çok ilgimi çeken şey, giysiyi kendine giydirmek – kişiliğini ve kişiliğini ortaya koymak – ve onları başkaları için giymek arasında var olabilecek duygusudur, çünkü kıyafetler başkalarının incelemesini zorunlu kılar. Herhangi bir sosyal grupta kıyafet, bir kimliği işaretlemek için görsel bir işarettir. Bu yüzden, küçük ustalar veya karşı kültürler gibi gruplar var, kendilerini kıyafetleriyle ayırt eden, kıyafetleri sosyal muhalefetin bir işareti olarak ve bir ahlaksızlık formu olarak kullanan.

M.T.: Moda endüstrisinin “ahlaksızlığı” nedeniyle başarısız olduğunu söyleyebilir miyiz- çoğunlukla ekolojik etkisine gelince vurgulanır – ve eğer öyleyse, bunu destekleyecek bir örneğiniz var mı?

Albane Forestier: Moda ve ahlak arasındaki ilişkiler ve modanın ahlaksız olarak algılanması, Batı modasının başından beri mevcuttur. Gerçekten de, kıyafetler Adem ve Havva tarafından çıplaklıktan korunmak için kullanılır ve Yahudi-Hristiyan teolojik geleneğindeki orijinal günahla bağlantılıdır. Dolayısıyla giysilerin günahı hatırlatmamak için olabildiğince sağduyulu olması gerekir. Şu anda, bu sorular mütevazı moda akımı ile gündeme getiriliyor.

Mütevazı moda genel olarak, açık-gizli (mütevazı moda hakkında daha fazla bilgi edinmek için), çıplak-örtülü, mütevazı-teşhirci, bireysel-bir topluluğa ait gibi kavramlara karşı çıkan dini kodlarla tanımlanır; ancak büyüyen başarısı, yine, kimliği giysi yoluyla ifade etmeye karşılık gelir. Kıyafet; bir duruma, bir devlete ve bir sınıfa göre giyilmediğinde ahlak ve geleneklere de karşı gelebilir. Uzun zamanlar boyunca yasalar insanların giyiniş şeklini yönetiyordu, ancak bugün bile giysiler hala sosyal sistemin parçasıdır. Şirketlerde veya mecliste giyilen takım elbise ve kravat gibi bazı kodlara saygı duyulmaya devam etmektedir.

Aslında giysiler, vücudun şeklini alarak ve onu kısıtlayarak, vücudu sosyal normların gereklerine uymayı mümkün kılar.